Načítavam...

Obnovujeme a rekonštruujeme mosty

Aktuality
Zdieľať:
Obnovujeme a rekonštruujeme mosty

V Banskej Bystrici sa nachádza 42 mostov a 16 lávok, ktoré sú v majetku a správe mesta. Mnohé sú dnes už v opotrebovanom stave. Preto som rád, že sme sa pred niekoľkými rokmi začali tejto problematike venovať a rozhodli sme sa osloviť odborníkov mostárov, ktorí časť z nich prehliadli, niektoré zdiagnostikovali a každému z prehliadnutých mostov spracovali svoj „zdravotný záznam“. Práve ten popisuje jednotlivé prvky mosta, konštatuje stav konštrukcií a v prípade poruchy navrhuje potrebné opatrenia. Rekonštrukcie alebo výmeny mostov sú finančne nákladné projekty, a aj napriek tomu, každému venujeme patričnú pozornosť. Nezáleží na tom, či ide o malú mestskú časť s pár stovkami obyvateľov, alebo o sídlisko. Príkladom je Iliaš, kde po 40. rokoch už niekoľko mesiacov stojí nový oceľový obojsmerný most spĺňajúci podmienky 21. storočia.  Problém odsúvaný desiatky rokov je dnes minulosťou a na starý provizórny most si už málokto spomenie. 

Nový oceľový most vs. starý provizórny

Aj v Jakube sme zvýšili bezpečnosť obyvateľov vďaka výmene starého dreveného mosta za  nový pevný oceľový.  V súčasnosti sa už Jakubčania z Ovocnej a Hruškovej ulice komfortne dostanú k svojim domovom peši, bicyklom, ale aj autom. Aktuálne sa zameriavame aj na prípravu obnovy menšieho mosta pri Laskomeri, kde bude ešte pred samotnými prácami pravdepodobne nevyhnutná prekládka inžinierskych sietí. Následne začneme súťažiť zhotoviteľa. Pripravujeme aj projekty rekonštrukcie dvoch starých mostov na Mládežníckej ulici na Fončorde, kde v súčasnosti platia dopravné obmedzenia, aby sme ich odľahčili od náporu automobilov. Zatiaľ čo sa na hlavnom moste vedúcom od Poľnej ulice v smere na Moskovskú spracúva projektová dokumentácia, ten pri otočke MHD už má projekt hotový a po pripomienkovaní odborných útvarov budeme môcť tiež začať hľadať zhotoviteľa.

V zmysle záverov diagnostiky od odborníkov realizujeme na mostoch  nevyhnutné opatrenia, ako v prípade mosta pri malej železničnej stanici. Dôležité sú aj opakované prehliadky, čo doposiaľ chýbalo. Podľa stupňa ich hodnotenia následne pristúpime k potrebným opravám. Verím, že postupne sa nám podarí obnoviť všetky nevyhovujúce mosty v našom meste. Cieľ máme jediný – zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky – chodcov, cyklistov i motoristov.  

Výmena mosta v Jakube
Top