Načítavam...

Spolu sme to zvládli

Aktuality
Zdieľať:
Spolu sme to zvládli

Je 6. marec 2020. Dve hodiny pred polnocou zvolávam po prvý raz vo svojej primátorskej kariére krízový štáb mesta. Téma: šírenie dovtedy pre nás nepoznaného ochorenia Covid-19. Pozeráme na seba a hľadáme vhodné frázy, ako sprostredkovať obyvateľom, podnikateľom i organizátorom podujatí informáciu, že nasledujúce obdobie bude pre nás všetkých náročné. Dnes je 21. apríl 2022. Deň, keď sa ruší povinnosť nosenia respirátorov či rúšok, ktoré sa stali našou každodennou súčasťou na ceste do práce, školy či do obchodu. Poďte si so mnou zaspomínať, čo všetko sme za dva uplynulé roky spolu prežili.

Z dôvodu šírenia koronavírusu začala dňa 12. marca 2020 na celom území SR platiť mimoriadna situácia. Rozhodli sme sa zatvoriť všetky školy, školské zariadenia i detské jasle. Na dennej báze sme prijímali opatrenia a postupovali v zmysle nariadení Centrálneho krízového štábu SR. V obmedzenom režime začal fungovať aj mestský úrad. Intenzívne sme komunikovali s banskobystrickými inštitúciami – Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ako aj s Rooseveltovou nemocnicou.

Zriadili sme kontakty pre osamelých seniorov odkázaných na pomoc druhých. Zakázali sme návštevy v zariadeniach sociálnych služieb, zaviedli sme nosenie rúšok a respirátorov v prostriedkoch MHD, začali sme s roznášaním rúšok, liekov i nákupov pre tých, ktorí to potrebovali najviac. Klientske centrum mestského úradu sa zmenilo na dočasné Krízové call centrum, vďaka ktorému sme denne vyriešili stovky žiadostí o donášku rúšok, potravín či liekov. Vôbec sme vtedy netušili, koľko bude obdobie, v ktorom sme sa ocitli, trvať. A následky už vôbec nie… Hrdinami sa stali lekári, predavači, lekárnici. V uliciach pomáhali dobrovoľníci, skauti, záchranári, príslušníci mestskej polície… Zapojili sa skupiny dobrých ľudí, systémovo, nie živelne, pod kontrolou, so spätnou väzbou a flexibilným prijímaním ďalších opatrení. Ďakujem všetkým.

Vďaka Slovenke sme rúška rozdávali aj do detských domovov, centier pre deti a rodiny či do zariadení núdzového bývania. Museli sme sa naučiť fungovať v online priestore, kde sa presunuli všetky rokovania, stretnutia, ale aj vyučovací proces. Začali sme s dôkladnou dezinfekciou mestského mobiliáru na najfrekventovanejších verejných priestranstvách. Dňa 3. apríla 2020 sme sa po prvý raz prihlásili Banskobystričankám a Banskobystričanom z Robotníckeho domu v rámci mimoriadneho vysielania „Bystrica to zvládne“. Zároveň sme zriadili špeciálny účet pre všetkých záujemcov, ktorí chceli svojim rodinným príslušníkom odkázaným na pomoc druhých zabezpečiť donášku potravín alebo liekov. Spolu s BBSK sme spustili novú informačnú platformu o dostupnosti lekární, zdravotníckych zariadení, škôl či internátov.

Prišli sme s vlastnou iniciatívou a začali sme testovať našich zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktorí boli v dennom kontakte s najzraniteľnejšími skupinami obyvateľov. V tom istom období sme sa postarali o vybudovanie záchytného centra pre ľudí bez domova v Laskomeri. Ako prvá samospráva na Slovensku sme začali so systematickou prácou v marginalizovaných rómskych komunitách. S príchodom letného obdobia sa začali nariadenia uvoľňovať. Odhodenie rúšok a poľavenie, mali za následok zhoršujúcu sa pandemickú situáciu na jeseň. Po zrušení 363. Radvanského jarmoku sme informovali o vytvorení veľkokapacitného mobilného odberného miesta na testovanie na parkovisku Mičinská.

Vďaka ochote zdravotníkov, zdravotníckeho personálu, administratívnych síl a dobrovoľníkov sme zvládli niekoľko kôl celoplošného či skríningového testovania, ktoré nariadil ústredný krízový štáb. Hľadali sme nielen testovacie tímy, ale aj vhodné budovy, v ktorých vznikli odberné miesta. Napriek tomu, že zo strany štátu prichádzali pokyny neskoro a niekedy zmätočne, vždy sa nám podarilo zabezpečiť všetko, čo sa od nás vyžadovalo. Následne sme prišli s modelom dobrovoľného komunitného cieleného testovania pre ľudí, ktorí počas lockdownu nemohli vykonávať svoju prácu z domu a v meste tak vytvárali najväčšiu mobilitu. V tom sme videli zmysel. Neustále sme apelovali na to, že prísne dodržiavanie opatrení proti šíreniu ochorenia a zodpovedné správanie sú nevyhnutné. Na uvoľňovanie nariadení či následné zhoršenie epidemickej situácie sme vždy promptne reagovali aj zapájaním sa do očkovacej kampane.

Po dvoch rokoch nám odborníci oznamujú, že si môžeme (vo väčšine prípadov), ak nám to zdravotný stav dovoľuje, zložiť respirátory. Mení sa aj pohľad na dodržiavanie karantény. Čo k tomu dodať? Prešli dva náročné roky. Som rád, že väčšina z nás počas tohto obdobia poctivo dodržiavala všetky opatrenia s cieľom ochrániť seba a svojich najbližších. Ja osobne som hrdý na zamestnancov mesta, ale aj môj najbližší tím, že v najhorších časoch veľakrát siahali na dno svojich síl. … a že pomáhali Banskobystričankám a Banskobystričanom vo všetkých smeroch vyrovnať sa s novou nepoznanou situáciou, v ktorej sme sa zrazu ocitli. V neposlednom rade ma teší aj to, že napriek mimoriadnej situácii sa v našom meste nezastavil čulý stavebný ruch a podarilo sa nám zrealizovať mnoho dobrých projektov.

Ďakujem vám ešte raz, že sme toto obdobie spolu zvládli! 

Top