Načítavam...

Ďalší krok smerujúci k záchrane Domu kultúry

Aktuality
Zdieľať:
Ďalší krok smerujúci k záchrane Domu kultúry

V novembri minulého roka sme spolu s vedením Banskobystrického samosprávneho kraja podpísali memorandum o spoločnom postupe, v ktorom sme deklarovali, že Dom kultúry chceme spoločne získať do vlastníctva, zrekonštruovať ho a prinavrátiť mu jeho pôvodné využitie. Po prvých malých krokoch začínajú naše vízie naberať reálne kontúry. Na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili poslankyne a poslanci návrh na založenie obchodnej spoločnosti Dom kultúry BB s. r. o.

Zámer založiť ju je výsledkom viacerých vzájomných rokovaní a dohôd. Tento novozaložený obchodný subjekt bude zastupovať obe samosprávy – mesto aj kraj, a to predovšetkým v procese nadobudnutia Domu kultúry a priľahlých pozemkov v najbližšie vyhlásenej verejnej dražbe, ako aj v ďalšej administratívno-technickej správe. Každá zo samospráv bude v obchodnej spoločnosti vlastniť päťdesiatpercentný obchodný podiel. Prvými konateľmi budeme ja ako primátor mesta a Ján Lunter ako predseda BBSK. Súčasťou orgánov bude aj šesťčlenná dozorná rada, ktorú budú tvoriť traja poslanci zastupiteľstva BBSK a traja poslanci mestského zastupiteľstva.

Verím, že pri dražbe Domu kultúry budeme úspešní a spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom mu dokážeme prinavrátiť status dôstojného kultúrno-spoločenského stánku. Samozrejme, počítame s tým, že v rámci dražby môžu byť predložené aj ďalšie ponuky, avšak stále platí, že mesto je vlastníkom podstatnej časti pozemkov. Aj to je jeden z faktov, ktorý by mal spolu s aktuálne platnou územno-plánovacou dokumentáciou garantovať prioritné využitie objektu na jeho kultúrno-spoločenské účely.

Na to, aby mohla byť obchodná spoločnosť založená, bude musieť návrh schváliť aj zastupiteľstvo BBSK, ktorého zasadnutie sa uskutoční 1. júla 2022. Verím, že sa tak stane a my budeme môcť pristúpiť k ďalším krokom, vďaka ktorým Dom kultúry po mnohých rokoch opäť ožije.

Top