Načítavam...

Tím Nosko

Kandidáti na poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

Uplynulé roky boli neštandardné a náročné. Žiadny z projektov by sa nebol podaril, nebyť profesionálneho a zodpovedného tímu ľudí, ktorý mám pri sebe. A žiadny z projektov by nemal zmysel, nebyť vašej aktívnej účasti na rozhodovaní o veciach verejných. V tom chcem pokračovať aj naďalej.

Treba otvorene povedať, že Banskú Bystricu čakajú neľahké časy. Budeme sa musieť vysporiadať s úbytkom financií pre samosprávy, ale aj s extrémnym zdražovaním. To všetko si bude vyžadovať na úrade, ale aj v mestskom zastupiteľstve zodpovedných a skúsených ľudí. Preto kandidujem s tímom, ktorý bude vedieť prijímať rozumné, ale aj ťažké rozhodnutia.

Predstavujem vám šikovných a múdrych ľudí, ktorí sa rozhodli byť súčasťou môjho tímu a v októbrových komunálnych voľbách sa spoločne uchádzame o vašu dôveru.

Tím Nosko

VO č. 1 – STRED

Banská Bystrica – centrum

Radovan Ocharovich

poslanec MsZ, nezávislý kandidát

Miriam Lapuníková

riaditeľka nemocnice F.D. Roosevelta, nezávislá kandidátka

Stanislav Mičev

historik, nezávislý kandidát

Ludvik Nábělek

lekár, Hlas-SD

Martin Repaský

predseda Cechu hostinských, manažér, nezávislý kandidát

Lara Abou Hamdan

študentka, nezávislá kandidátka

VO č. 2 – VÝCHOD

Majer, Senica, Šalková, Uhlisko

Martin Pechovský

konzultant pre inovácie, Hlas-SD

VO č. 3 – SÁSOVÁ

Rudlová, Sásová

Martin Majling

ekonóm, nezávislý kandidát

Matúš Molitoris

manažér, nezávislý kandidát

Jakub Gajdošík

viceprimátor, Hlas-SD

Michal Škantár

manažér, Hlas-SD

Andrej Refka

informatik, Hlas-SD

Lukáš Berec

ekonóm, nezávislý kandidát

Marián Lunter

organizátor športových podujatí, nezávislý kandidát

Sarah Šonkoľ

študentka, Hlas-SD

Pavel Fiľo

riaditeľ SOŠ Pod Bánošom, nezávislý kandidát

VO č. 4 – SEVER

Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Uľanka

Zuzana Podmanická

lekárka, nezávislá kandidátka

Jaroslav Mazůrek

vysokoškolský učiteľ, Sme rodina

VO č. 5 – FONČORDA

Fončorda

Marek Modranský

dopravný expert, nezávislý kandidát

Vladimír Sklenka

historik, nezávislý kandidát

Ružena Maťašeje

hovorkyňa nemocnice F.D. Roosevelta, nezávislá kandidátka

Danica Halamová

projektantka vodohospodárskych stavieb, Hlas-SD

Vladimír Ivan

ekonóm, predseda New Faces, nezávislý kandidát

Branislav Kováčik

Dekan FPVaMV UMB, politológ, nezávislý kandidát

Katarína Čižmárová

predsedníčka Združenia ZPOZ Človek človeku v Slovenskej republike, SOM Slovensko

VO č. 6 – Radvaň

Radvaň

Patrik Trnka

riaditeľ Auly SZU, nezávislý kandidát

Anna Marušková

učiteľka, nezávislý kandidát

Katarína Štulajterová

ekonóm, nezávislý kandidát

VO č. 7 – JUH

Iliaš, Kráľová, Kremnička, Pršianska Terasa, Rakytovce

Milan Smädo

živnostník, nezávislý kandidát

Igor Kašper

poslanec NRSR, Sme rodina

Top