Načítavam...

Aktuality

Vstupujeme do náročného ekonomického obdobia. Zaznamenávame rekordný nárast inflácie, pociťujeme rapídne zdražovanie tovarov a služieb. Zabezpečenie hospodárneho, efektívneho a udržateľného financovania služieb pre obyvateľov je pre nás prioritou. Transparentné hospodárenie nášho mesta považujeme za kľúčové. Okrem otvorenej komunikácie o finančnom fungovaní Banskej Bystrice realizujeme úspešné projekty obyvateľov prostredníctvom participatívneho rozpočtu. Na účely jeho zefektívnenia plánujeme zriadiť online hlasovanie k navrhovaným projektom. Vďaka dobrému hospodáreniu […]

Čítať viac

Za uplynulé roky sa nám darilo rekonštruovať materské školy a rozširovať ich kapacity. Vďaka tomu je dnes Banská Bystrica jedným z mála miest na Slovensku, ktoré dokážu prijať do svojich škôlok všetky prihlásené deti. Naďalej chceme komplexne a systematicky znižovať investičný dlh a opotrebovanie budov a školských zariadení. Budeme  pokračovať v rozširovaní odborných učební na […]

Čítať viac

Starnutie je prirodzenou súčasťou nášho života, a práve seniori patria k najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. Aj preto sme počas predchádzajúcich rokov venovali zvýšenú pozornosť projektom na rozvoj aktívneho starnutia. Podarilo sa nám vytvoriť nové miesta a skvalitňovať podmienky v zariadeniach pre Banskobystričanov, ktorí prežívajú jeseň svojho života. Ako krajské mesto hodláme v rozvoji sociálnych služieb napredovať. Chceme v […]

Čítať viac

V dnešnej náročnej dobe zmien je veľkou výzvou nachádzať riešenia pre zložité problémy a nepredvídateľné situácie, s ktorými sa stretávame čoraz častejšie. Ide napr. o vyrovnávanie sa s pandemickou situáciou, environmentálnou krízou, vojnovým konfliktom a z toho vyplývajúcimi dopadmi  – utečeneckou krízou,  zdražovaním a pod. Aby sme mohli prinášať najlepšie možné riešenia a verejné služby, potrebujeme […]

Čítať viac

Banská Bystrica patrí k samosprávam s najvyššou mierou vytriedeného odpadu, čo je skvelá správa. Banskobystričanom záleží na čistejšom a zdravšom meste, preto nebudeme poľavovať v edukácii a v ďalších aktivitách na podporu triedenia odpadu. Prispeje k tomu aj budovanie podzemných kontajnerov vo vytypovaných lokalitách. V odpadovom hospodárstve budeme čoraz viac presadzovať princípy obehového hospodárstva a […]

Čítať viac

Banská Bystrica, 10. október 2022 Moderné, príťažlivé, bezpečné, komunikujúce a inovatívne mesto reagujúce na zmenu klímy, ktoré svoj rozvoj stavia na efektívnom hospodárení a udržateľných financiách. To všetko chce primátor Ján Nosko spolu so svojím tímom dosiahnuť v nasledujúcom období. Ambiciózny, a zároveň konkrétny plán obsahuje rozsiahly zásobník projektov a investičných zámerov, ktoré sú vo vysokom štádiu rozpracovanosti. Okrem toho […]

Čítať viac

Banská Bystrica patrí k obľúbeným a vyhľadávaným mestám na mape Slovenska. Aj napriek pandémii sa nám podarilo vďaka mnohým projektom zatraktívniť ponuku pre obyvateľov, ako aj pre domácich a zahraničných návštevníkov. V nastavenom trende chceme pokračovať, podobne ako aj v odstraňovaní „kostlivcov a strašiakov“, ktorých v meste máme. Našou prioritou je  získanie Domu kultúry do […]

Čítať viac

Spolu s tímom šikovných a skúsených ľudí máme pripravený poctivý plán, ktorý chceme v ďalšom období naplniť. V oblasti dopravnej infraštruktúry budeme aj naďalej pokračovať v komplexnej obnove zanedbaných ciest a chodníkov, výstavbe chýbajúcich peších prepojení, najmä v okrajových mestských častiach, ale aj v rekonštrukcii mostov v havarijnom stave. Zrealizujeme projekt výstavby cyklomosta vedúceho ponad […]

Čítať viac

Primátor Ján Nosko sa v blížiacich komunálnych voľbách po tretí raz uchádza o dôveru obyvateľov Banskej Bystrice. So svojím tímom pripravil konkrétny plán. Nadviazať chce na projekty, ktoré za osem rokov zmenili mesto k lepšiemu. Prioritou budú zelené projekty a revitalizácia verejných priestranstiev, rekonštrukcie ciest, chodníkov, mostov, riešenie parkovacej politiky či výstavba cyklotrás. Naďalej plánuje investovať do obnovy […]

Čítať viac
Top