Načítavam...

Volebný program

Príťažlivé, atraktívne a bezpečné mesto

Banská Bystrica patrí k obľúbeným a vyhľadávaným mestám na mape Slovenska. Aj napriek pandémii sa nám podarilo mnohými projektmi zatraktívniť ponuku pre obyvateľov, ako aj pre domácich a zahraničných návštevníkov. V nastavenom trende chceme pokračovať, podobne ako aj v odstraňovaní „kostlivcov a strašiakov“, ktorých v meste máme. Našou prioritou je  získanie Domu kultúry do vlastníctva mesta, […]

Čítať viac
Udržateľná a bezpečná doprava

Aj naďalej budeme pokračovať v komplexnej obnove zanedbaných ciest a chodníkov, výstavbe chýbajúcich peších prepojení,  najmä v okrajových mestských častiach, ale aj v rekonštrukcii mostov v havarijnom stave. Zrealizujeme projekt výstavby cyklomosta vedúceho ponad rýchlostnú cestu R1 v Radvani, a pokračovať budeme tiež v projektoch budovania cyklotrás spájajúcich centrum mesta s mestskými časťami. Realizáciou ďalších projektov vytvoríme nové […]

Čítať viac
Čisté, zelené a zdravé mesto reagujúce na zmenu klímy

Banská Bystrica patrí k samosprávam s najvyššou mierou vytriedeného odpadu, čo je skvelá správa. Banskobystričankám a Banskobystričanom záleží na čistejšom a zdravšom meste, preto nebudeme poľavovať v edukácii a ďalších aktivitách na podporu triedenia odpadu. Prispeje k tomu budovanie podzemných kontajnerov vo vytypovaných lokalitách. V odpadovom hospodárstve budeme čoraz viac presadzovať princípy obehového hospodárstva a […]

Čítať viac
Otvorené inovatívne a spolupracujúce mesto

V dnešnej náročnej dobe zmien je veľkou výzvou nachádzať riešenia pre zložité problémy a nepredvídateľné situácie, s ktorými sa stretávame čoraz častejšie. Ide napr. o vyrovnávanie sa s pandemickou situáciou, environmentálnou krízou, vojnovým konfliktom a z toho vyplývajúcimi dopadmi  – utečeneckou krízou,  zdražovaním, a pod. Aby sme mohli prinášať najlepšie možné riešenia a verejné služby, potrebujeme […]

Čítať viac
Lepšie služby pre seniorov, rodiny i znevýhodnené skupiny

Starnutie je prirodzenou súčasťou nášho života, a práve seniori patria k najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva. Aj preto sme počas predchádzajúcich rokov venovali zvýšenú pozornosť projektom na rozvoj aktívneho starnutia. Podarilo sa nám rozširovať kapacity a skvalitňovať podmienky v zariadeniach pre Banskobystričanky a Banskobystričanov, ktorí prežívajú jeseň svojho života. Ako krajské mesto hodláme v rozvoji sociálnych služieb […]

Čítať viac
Školy, škôlky a športoviská pre všetkých

Za uplynulé roky sa nám darilo rekonštruovať materské školy a rozširovať ich kapacity. Vďaka tomu je dnes Banská Bystrica jedným z mála miest na Slovensku, ktoré dokážu prijať do svojich škôlok všetky prihlásené deti. Naďalej chceme komplexne a systematicky znižovať investičný dlh a opotrebovanie škôl a školských zariadení. Budeme  pokračovať v rozširovaní odborných učební na […]

Čítať viac
Efektívne transparentné hospodárenie, udržateľné financie

Vstupujeme do náročného ekonomického obdobia. Zaznamenávame rekordný nárast inflácie, pociťujeme rapídne zdražovanie tovarov a služieb. Zabezpečenie hospodárneho, efektívneho a udržateľného financovania služieb pre obyvateľov je pre nás prioritou. Transparentné hospodárenie nášho mesta považujeme za kľúčové. Okrem otvorenej komunikácie o finančnom fungovaní Banskej Bystrice realizujeme úspešné projekty obyvateľov prostredníctvom participatívneho rozpočtu. Na účely jeho zefektívnenia zriadime online hlasovanie k navrhovaným […]

Čítať viac
Top