Načítavam...

Naše projekty

Doprava bez obmedzení

Bez fungujúcej dopravy nefunguje ani mesto. Každý z nás chce prísť načas, nájsť si miesto na parkovanie či previezť sa po bezpečnej cyklotrase. Aj preto doprave venujeme značnú pozornosť.

Čítať viac
Zelené a čisté mesto

Zeleň, čistota, zdravý vzduch. Bez nich si azda ani nevieme predstaviť plnohodnotný život v meste. Aj preto si musíme naše životné prostredie chrániť a starať sa oň.

Čítať viac
Rozumné hospodárenie

Rozumné hospodárenie umožňuje mestu rozvíjať sa. Okrem bežných príjmov sme sa sústredili v uplynulom období aj na získavanie ďalších zdrojov.

Čítať viac
Bezpečné mesto

Každý sa chce v okolí svojho domova cítiť bezpečne. Budeme pokračovať v krokoch vedúcich k zefektívneniu celého aparátu mestskej polície.

Čítať viac
Pracovné príležitosti

Napriek tomu, že sa nám v roku 2016 nepodarilo zrealizovať avizovanú investíciu v Priemyselnom parku Šalková, hľadanie nových investorov ostáva aj naďalej v centre našej pozornosti.

Čítať viac
Spokojní seniori i mladé rodiny

Sociálne služby v Banskej Bystrici sú dlhodobo vlajkovou loďou v rámci Slovenska. Máme dobre vybudovanú sieť rôznych foriem bývania v čase krízy alebo v odkázanosti na pomoc.

Čítať viac
Komunikácia s obyvateľmi

Otvorený a konštruktívny dialóg s Banskobystričanmi je pre nás dôležitý. Naďalej sa budeme snažiť diskutovať o veľkých projektoch s dotknutými mestskými časťami, aby sa k obyvateľom včas dostali všetky potrebné informácie.

Čítať viac
EYOF 2022

EYOF je najväčším európskym multišportovým podujatím pre mladých športovcov vo veku od 14 do 18 rokov. Športovci sa v letných i zimných športoch stretávajú v dvojročných cykloch v nepárnych rokoch. EYOF sa koná pod záštitou Medzinárodného olympijského výboru.

Čítať viac
Top