Načítavam...

Riešime dlhoročný spor z minulosti

Aktuality
Zdieľať:
Riešime dlhoročný spor z minulosti

V čase, keď šetríme všade, kde sa dá, musíme uhradiť ministerstvu spravodlivosti sumu vo výške cca 1,8 mil. eur za dlhoročný spor, ktorý siaha ešte do roku 2006. Keďže nejde o malé finančné prostriedky, hľadáme spôsob ako v tejto dobe pomôcť nášmu mestu. Iniciovali sme preto stretnutie s rezortom spravodlivosti, aby sme našli spoločné riešenie prijateľné pre obe strany. Žiadame ho o uzatvorenie dohody, predmetom ktorej by bola možnosť vrátenia financií formou splátok počas nasledujúcich troch rokov.

V najbližšej dobe nás čaká tvorba rozpočtu, pri ktorej musíme počítať aj s týmto problémom. V súčasnej dobe si nemôžeme dovoliť minúť jednorazovo takmer 2 mil. eur z rezervného fondu na problém, ktorý nevznikol za môjho pôsobenia vo funkcii primátora. Stihli sme už rokovať aj s bankami vo veci posunutia splátok, aby sme mohli disponovať s peniazmi a investovať ich do pálčivých problémov v meste. Chýbajú nám parkovacie miesta a kvalitná dopravná infraštruktúra, mosty máme v havarijnom stave, musíme opraviť strechu na bývalej škole na Tatranskej ulici, na jednom z pavilónov Základnej školy na Bakossovej nám tiež zateká strecha…

Výsledok rokovaní by sme mohli poznať v závere letných prázdnin. Verím, že budeme úspešní a podarí sa nám vyrokovať čo najlepšie podmienky.

Len pre pripomenutie:

V roku 2014 vyhralo mesto Banská Bystrica súdny spor o náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím súdu voči Slovenskej republike konajúcej prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti SR. Išlo o nezákonné rozhodnutie súdu vydané v súvislosti s výkonom exekučného konania proti niekdajšej príspevkovej organizácii mesta Banská Bystrica – Investorskému útvaru v prospech schránkovej spoločnosti TIKKA Investments Limited so sídlom na Cypre. Na základe tohto vyhratého súdneho sporu ministerstvo spravodlivosti uhradilo mestu súdom právoplatne priznanú náhradu škody a trovy konania v sume spolu vo výške takmer 1,8 milióna eur.

Ministerstvo spravodlivosti následne proti danému právoplatnému rozhodnutiu podalo dovolanie. V roku 2017 Najvyšší súd SR rozhodol tak, že právoplatné rozhodnutie o nároku mesta Banská Bystrica na náhradu škody zrušil a celé konanie sa vrátilo späť na Okresný súd Banská Bystrica. V apríli tohto roku Krajský súd Banská Bystrica právoplatne rozhodol, že pôvodne priznaný nárok na náhradu škody voči ministerstvu spravodlivosti zamietol. Znamená to, že samospráva je povinná vrátiť ministerstvu spravodlivosti sumu vo výške 1 775 568,53 eur spolu s príslušenstvom, ktorú mestu pôvodne zaplatilo. Mesto proti tomuto novému zamietavému právoplatnému rozhodnutiu podalo dovolanie na Najvyšší súd SR.

Top