Načítavam...

Falošný ekoaktivista úraduje aj v Banskej Bystrici a brzdí nám mnohé projekty

Aktuality
Zdieľať:
Falošný ekoaktivista úraduje aj v Banskej Bystrici a brzdí nám mnohé projekty

Po medializovanej výzve ministra hospodárstva SR Richarda Sulíka, v ktorej upozornil na aktivity Združenia domových samospráv, som pánovi Sulíkovi adresoval list. Združenie pod vedením „aktivistu“ Marcela Slávika je známe tým, že prostredníctvom nezmyselných námietok brzdí stavebné konania vo všetkých mestách na celom Slovensku. Žiaľ, neobišiel ani Banskú Bystricu, a spomalil tak realizáciu mnohých projektov. Toto združenie aj v našom meste výrazným spôsobom predlžuje realizáciu významných investičných akcií financovaných nielen z mestského rozpočtu, ale aj zo získaných eurofondov či štátnych dotácií.

Napríklad, v prípade dlho očakávaného a potrebného parkoviska na Tatranskej ulici v Sásovej podania tohto združenia neúmerne predlžujú získanie potrebných povolení na výstavbu. Združenie svojimi nezmyselnými požiadavkami taktiež výrazne zasiahlo aj do konaní súvisiacich s obnovou mestského parku, revitalizáciou vnútroblokov v Sásovej a na Fončorde, rekonštrukciou zimného štadióna či revitalizáciou vonkajšieho areálu plavárne na Štiavničkách. Pri projektoch financovaných z mimorozpočtových zdrojov sme limitovaní aj časovým faktorom. Hrozí tak, že v dôsledku zdržania nestihneme prostriedky vyčerpať, čím nám môžu vzniknúť významné finančné a materiálne škody.

Obsahom účelových podaní sú vždy totožné dôvody, ako aj kopírované rovnaké texty vo veciach, ktoré spolu vzájomne nesúvisia a majú len všeobecný charakter. Združenie je známe aj tým, že mestám ponúka školenia a spoluprácu pre pracovníkov odborných útvarov za odplatu.

Pána ministra som požiadal, aby zasiahol, vyvinul maximálne úsilie na úpravu potrebnej legislatívy a vyzval Združenie domových samospráv, aby zastavilo svoje šikanózne praktiky. My budeme robiť naďalej maximum preto, aby sa všetky začaté projekty s cieľom skvalitnenia života obyvateľov vo všetkých mestských častiach dokončili.

Top