Načítavam...

Máme poctivý plán na roky 2022 – 2026: Efektívne transparentné hospodárenie, udržateľné financie

Aktuality
Zdieľať:
Máme poctivý plán na roky 2022 – 2026: Efektívne transparentné hospodárenie, udržateľné financie

Vstupujeme do náročného ekonomického obdobia. Zaznamenávame rekordný nárast inflácie, pociťujeme rapídne zdražovanie tovarov a služieb. Zabezpečenie hospodárneho, efektívneho a udržateľného financovania služieb pre obyvateľov je pre nás prioritou. Transparentné hospodárenie nášho mesta považujeme za kľúčové. Okrem otvorenej komunikácie o finančnom fungovaní Banskej Bystrice realizujeme úspešné projekty obyvateľov prostredníctvom participatívneho rozpočtu. Na účely jeho zefektívnenia plánujeme zriadiť online hlasovanie k navrhovaným projektom.

Vďaka dobrému hospodáreniu v uplynulých rokoch patríme medzi najmenej zadlžené samosprávy v rámci krajských miest. Kontinuálne znižujeme investičný dlh Banskej Bystrice a v jej rozvoji chceme pokračovať napĺňaním registra investícií, s dôrazom na získavanie mimorozpočtových zdrojov. Pripravujeme sa na realizáciu projektov, ktoré generujú úspory. Najväčšou z nich je komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia na celom území mesta, ktorá ušetrí výdavky na elektrickú energiu, a zároveň je ekologická.

Životné prostredie nás okrem ekonomického faktoru motivuje aj k prechodu na obehové hospodárstvo. Zaoberáme sa prípravou na investovanie do fotovoltických elektrární, ktoré budú energiou zásobovať mestské objekty. Plánujeme zrekonštruovať Dom kultúry, Medený hámor i serpentíny na Urpíne. Naše plány sa pri ich rekonštrukciách nekončia. Už v tomto období sa zaoberáme témou ich následného ekonomického fungovania. Chceme, aby bola Banská Bystrica v oblasti cestovného ruchu ešte vyhľadávanejším mestom, čo prinesie aj ekonomický rast územia. 

Prečítajte si viac:

Energetická kríza

Vstupujeme do náročných rokov, preto nič nenechávame na náhodu. Do konca roka 2023 máme pomerne lacno vysúťaženú elektrickú energiu. Budeme sa musieť vysporiadať s vysokými cenami tepla a plynu. Vďaka našim dvom energetikom, ktorí sú zamestnancami mestskému úradu je vypracovaná tzv. mapa opatrení na riešenie dopadov energetickej krízy, podľa ktorej sa mesto riadi. Je potrebné uviesť, že úsporné riešenia v oblasti energetiky sú pre naše mesto štandardom už roky, a to aj bez ohľadu na energetickú krízu. Uplynulé obdobie sa nám darilo rekonštruovať materské školy, zateplovať mestské budovy, vymieňať na nich okná, ale aj obnovovať časť verejného osvetlenia. Všetky tieto zrealizované projekty už dnes generujú úspory. V tomto trende chceme strategicky pokračovať aj naďalej. Plánujeme ďalšiu rekonštrukciu verejného osvetlenia či inštaláciu fotovoltiky na verejných budovách.  

Úvery a projekty

Úroveň zadlženosti Banskej Bystrice bola k 30. 6. 2022 najnižšia spomedzi všetkých krajských miest. To nám umožňuje čerpať úvery na projektovú dokumentáciu a spolufinancovanie projektov v novom programovom období. Z externých zdrojov máme ambíciu preinvestovať viac ako 55 mil. eur. Pôjde predovšetkým o zelené projekty, rekonštrukciu verejného osvetlenia na celom území mesta, budovanie cyklotrás, ale napr. aj rekonštrukciu Domu kultúry. To všetko sú reálne projekty, na ktorých už dnes pracujeme.

Príprava rozpočtu mesta

Príprava rozpočtu mesta Banská Bystrica prebieha štandardne už od začiatku leta. Vzhľadom na energetickú krízu a rekordnú infláciu je situácia zložitejšia ako po minulé roky a súvisí s opatreniami štátu, ktoré nie sú aktuálne dostatočne jasné, čitateľné a kvantifikované pre samosprávy. Prostredníctvom Únie miest Slovenska aktívne komunikujeme s Vládou SR, čakáme na odpovede z Ministerstva financií SR i Ministerstva hospodárstva SR, aby sme dokázali zostaviť rozpočet zodpovedne so zapracovaním všetkých legislatívnych dopadov.  Ak aj naďalej zotrvám vo funkcii primátora, urobím všetko preto, aby bol rozpočet predložený na schválenie v decembri 2022.

Top