Načítavam...

Najdôležitejšie čísla o augustovej veternej kalamite

Aktuality
Zdieľať:
Najdôležitejšie čísla o augustovej veternej kalamite

Naše mesto zastihla v polovici augusta veterná smršť, ktorej následky odstraňujeme dodnes. Okrem strhnutých striech či poškodených automobilov spôsobil silný vietor významné škody aj na mestskej zeleni. Celkovo bolo zničených až 900 kusov stromov, pričom z tohto počtu muselo byť vyrúbaných 444 stromov a ďalších 456 stromov odborne ošetrených. Najhoršie na tom boli smreky, ktoré tvorili približne 55 % z celkového počtu poškodených stromov, ďalej vŕby a borovice.

Od 17. augusta do polovice septembra bolo denne v teréne v priemere 53 pracovníkov ZAaRES-u, ktorí odpracovali 23 dní, z toho tri soboty a jednu nedeľu. Predpoklad je, že s prácami budú pokračovať do začiatku októbra. S odstraňovaním kalamity v jednotlivých lokalitách pomáhalo 5 externých firiem zameraných aj na výškové práce, desiatky odsúdených, zamestnanci Podniku medzitrhu práce, n. o. a kus roboty urobili aj profesionálni a dobrovoľní hasiči. Medzi najviac postihnuté oblasti patrili Tulská ulica (82 ks stromov), Severná ulica (27 ks stromov), mestský park (13 stromov), Starohorská ulica (12 ks stromov) a Jelšový hájik (11 ks stromov).

Záchranné práce na odstránení kalamity sa doteraz vyšplhali na sumu 77 207 eur, škody na lesných porastoch, lesných cestách a vodnom žľabe Rakytovo v Mestských lesoch Banská Bystrica, s. r. o. predstavujú sumu ďalších 84 000 eur. Spoločenská hodnota časti vyrúbaných drevín (270 ks) dosahuje 395 000 eur, pričom celková suma (za všetkých 444 ks) bude známa po ukončení všetkých prác v priebehu 2 – 3 týždňov.

V rámci prác sa zrealizovalo aj 272 vývozov kalamitného dreva (konáre a zvyšky koreňov) na skládku, čo predstavuje približne 300 ton. Do areálu ZAaRES-u bolo vykonaných 196 dovozov kalamitného dreva na ďalšie spracovanie, čo je cca 230 kubíkov. Na sociálnych sieťach sa často diskutovalo aj o nakladaní s takýmto drevom, resp. zaznievali otázky, kde skončilo. Aj keď ide o kalamitné drevo s nižšou kvalitou, a v našom prípade najmä mäkké drevo z ihličnanov, to, ktoré sa dá využiť, ZAaRES predáva záujemcom podľa platného cenníka. Získané prostriedky následne slúžia na financovanie ďalších prác. Časť dreva je na základe dohody s Odborom sociálnych vecí MsÚ distribuovaná obyvateľom zo sociálne slabších rodín. V neposlednom rade sa vhodné drevo využíva na výrobu mestského mobiliáru, ako sú napríklad lavičky či náhradné diely na detské ihriská.

Chcem veriť, že podobná veterná smršť, ktorej svedkami sme boli v priebehu augusta, sa dlho nezopakuje. Ubezpečujem vás, že postihnuté lokality nenecháme len tak. Po celkovom odstránení kalamity a vyčíslení spoločenskej hodnoty všetkých drevín bude vypracovaný návrh náhradnej výsadby. Nové stromy chceme vysadiť už budúci rok. Týka sa to najmä lokalít, v ktorých augustová kalamita poškodila najviac zelene, a teda bolo potrebné odstrániť najviac stromov.

Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí na jej odstraňovaní pracovali a naďalej pracujú.

Top