Načítavam...

Na Múzeu SNP nám záleží

Aktuality
Zdieľať:
Na Múzeu SNP nám záleží

Pozorne sledujem diskusiu týkajúcu sa budúcnosti Múzea SNP, ktorá sa rozprúdila v okamihu, ako minister obrany Jaroslav Naď spolu s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou oznámili skutočnosť, že najvýznamnejšia kultúrna inštitúcia v Banskej Bystrici prejde spod správy Ministerstva kultúry SR do pôsobnosti rezortu obrany.

Múzeum SNP v Banskej Bystrici bezpochyby patrí k základným mestotvorným prvkom a je jednou z najvýznamnejších medzinárodne akceptovaných inštitúcií v tejto oblasti. Komplexne sa venuje vojenskej histórii, spracovaniu a prezentácii Slovenského národného povstania v širokom historickom kontexte a aj vzdelávacím aktivitám. Som presvedčený, že akékoľvek, aj keď dobre mienené rozhodnutie, nemôže oslabiť komplexnosť Múzea SNP a viesť k strate hodnôt, na ktorých vedenie a zamestnanci Múzea SNP dlhé roky pracovali, a ktoré sa stali v priebehu rokov symbolom demokracie a vyspelosti národa.

Preto som dnes adresoval list pani ministerke a pánovi ministrovi, aby som poznal odpovede na to, čo ich viedlo k takémuto kroku a požiadal ich o osobné stretnutie. Zároveň som dnes navštívil aj zamestnancov múzea, aby som si vypočul ich názory a postoje. Z rozhodnutia ministerstiev sú sklamaní, frustrovaní a znechutení. Dovolím si tvrdiť, že celé mesto Banská Bystrica, jeho obyvatelia či kultúrna obec citlivo vnímame aktuálnu situáciu a chceme veriť, že nakoniec bude prijaté také rozhodnutie, ktoré nám ďalšie generácie nebudú vyčítať. Verím, že čoskoro všetci dostaneme odpovede na otázky, ktoré nás zaujímajú.

Top