Načítavam...

Najrozsiahlejšia rekonštrukcia ciest a chodníkov

Aktuality
Zdieľať:
Najrozsiahlejšia rekonštrukcia ciest a chodníkov

Investície do ciest a chodníkov sme za posledné roky zdvojnásobili

V porovnaní s minulosťou je tempo rekonštrukcie dopravnej infraštruktúry v Banskej Bystrici dvojnásobné. Aj keď väčšina Banskobystričanov oceňuje snahu mesta v posledných rokoch významnejšie investovať do rekonštrukcií ciest, chodníkov či mostov, stále sa nájdu takí, ktorí s obľubou hovoria, že vo veľkom sa asfaltuje a obnovuje len pred voľbami. Aká je však pravda? Rozhodol som sa zhrnúť fakty o tom, ako sa obnovovali miestne komunikácie kedysi, a ako je tomu dnes. A v neposlednom rade, ako sa nám darí investovať finančné prostriedky aj do výmeny a rekonštrukcií starých mostov.

Na úvod niekoľko čísel

V rokoch 2011 – 2014, keď som pôsobil ešte ako riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice, bolo do opráv miestnych komunikácií investovaných cca 4,7 mil. eur. Počas môjho prvého volebného obdobia ako primátora, v rokoch 2015 – 2018, sa nám podarilo obnoviť rozsiahle úseky ciest a chodníkov a sumu na tento účel takmer zdvojnásobiť na 8,4 mil. eur. Ak tento rok zrealizujeme všetky investičné akcie, ktoré plánujeme, v rokoch 2019 – 2022, teda počas môjho druhého volebného obdobia, táto suma prekročí hranicu 9 mil. eur. Myslím si, že už len výška vynaložených finančných prostriedkov je dôkazom toho, že investičný dlh zanedbaných ciest a chodníkov znižujeme dlhodobo a nijak to nesúvisí s voľbami.

Cesty obnovujeme komplexne 

Na sociálnych sieťach sa z času na čas objavia cesty či chodníky v nevyhovujúcom stave s popisom „na nás asi zabudli”. Ubezpečujem vás, že ak sa aktuálne neobnovujú úseky v okolí vášho domu, neznamená to, že o nich nevieme, pretože všetky evidujeme v pasporte miestnych komunikácií. Ich rekonštrukciu však musíme plánovať a koordinovať aj v súvislosti s aktivitami napríklad vodárov či plynárov. Dôležitým faktorom sú, bezpochyby, aj finančné zdroje, ktorými v rozpočte disponujeme. 

Cesty obnovujeme komplexne

Každú rozsiahlu obnovu robíme na základe projektovej dokumentácie, ktorú pre mesto spracúvajú projektanti v oblasti dopravných stavieb. Ako podklad im slúžia výsledky diagnostiky ciest od Žilinskej univerzity, s ktorou sme rozbehli veľmi dobrú spoluprácu vo viacerých smeroch. V rámci Slovenska je len málo samospráv, ktoré takto postupujú už počas projektovej prípravy. Vďaka tomu vieme efektívne vynaložiť finančné prostriedky a môžeme predchádzať nepredvídaným situáciám pri samotnej stavebnej činnosti. 

Zatiaľ čo kedysi bolo zvykom „natiahnuť“ na cestu len nový koberec, dnes sa spolu s odbornými útvarmi zameriavame na komplexnú rekonštrukciu súvislých úsekov vozoviek. Súčasťou stavebných prác je aj obnova odvodnenia, výmena obrubníkov i starých poklopov za samonivelačné, ktoré motoristi pri prejazde takmer nevnímajú. Pri rekonštrukcii využívame vysokokvalitný modifikovaný asfalt, ktorý sa používa pri stavbe diaľnic, a hoci stojí viac, má oveľa väčšiu trvácnosť. 

MHD – bezpečnosť a riešenia 

Pozornosť zameriavame aj na zlepšovanie dopravnej situácie a zvyšovanie bezpečnosti na miestach, na ktorých často dochádza k dopravným kolíziám. Vytvárame preto kruhové objazdy, budujeme bezpečnostné ostrovčeky alebo iným vhodným spôsobom upravujeme vozovky. Dávame si záležať aj na kvalitnom vodorovnom dopravnom značení formou studeného plastu, ktorý je tiež trvácnejší oproti obyčajnej farbe. Súčasťou rekonštrukcií, ktoré sú momentálne aktuálne je aj obnova dvadsiatich autobusových zastávok. V rámci prác vytvárame mimo vozoviek betónové zastávkové zálivy pre vozidlá MHD. Výhodou je, že sú odolnejšie a nevytvárajú koľaje, ktoré spôsobujú problémy nielen šoférom, ale aj samotným cestujúcim.

Komfortné a bezbariérové chodníky

Dôležitou súčasťou našich investičných akcií je aj rozsiahla rekonštrukcia chodníkov, ktorých sme minulý rok opravili viac ako 30. Tento rok by sa mali dočkať obnovy chodníky v celkovej dĺžke 7 kilometrov. Ešte pred každou stavebnou činnosťou komunikujeme so sieťarmi, aby sme zladili požiadavky všetkých, a aby sa nám nestalo, že obnovený chodník bude musieť byť z dôvodu iných aktivít opäť rozbitý. Plánované opravy konzultujeme aj s občianskymi radami v jednotlivých mestských častiach. Pri chodníkoch zároveň vytvárame chráničky pre rozvody verejného osvetlenia a pre optické káble. Ak bude mať niekto záujem položiť na nejakom mieste nové optické káble, bude môcť využiť práve takúto mestskú chráničku.

Pri obnove chodníkov kladieme dôraz aj na ich bezpečnosť a bezbariérovosť, a preto úzko spolupracujeme s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Spolu s nimi vytvárame vhodné podmienky pre pohyb imobilných ľudí, ale aj slabozrakých a nevidiacich osôb. V posledných dňoch ste si mohli vo viacerých častiach mesta všimnúť ďalšie nové bezpečnostné opatrenia – červené plastové varovné pásy umiestnené pred priechodmi pre chodcov. V neposlednom rade myslíme aj na cyklistov. Na miestach, na ktorých je to možné, rozširujeme chodníky a vytvárame pre nich cyklokoridory s bezbariérovými úpravami. 

Komfortné a bezbariérové chodníky

Bezpečné mosty 

Som rád, že sme pred niekoľkými rokmi oslovili aj odborníkov mostárov, ktorí vybrané mosty v našom meste skontrolovali, niektoré zdiagnostikovali a každému spracovali „zdravotný záznam“. Rekonštrukcie alebo výmeny mostov sú síce finančne nákladné projekty, napriek tomu každému venujeme patričnú pozornosť. Nezáleží na tom, či ide o malú mestskú časť s pár stovkami obyvateľov, alebo o sídlisko. Príkladom je Iliaš, kde po 40-tich rokoch stojí nový oceľový obojsmerný most spĺňajúci podmienky 21. storočia. Aj v Jakube sme zvýšili bezpečnosť obyvateľov vďaka výmene starého dreveného mosta za nový – pevný oceľový. Zároveň pripravujeme projekty rekonštrukcie dvoch starých mostov na Mládežníckej ulici na Fončorde, a pozornosť venujeme aj mostu v Laskomeri či tomu pri malej železničnej stanici.

Na záver 

Mať kvalitnú dopravnú infraštruktúru je pre nás dôležité, pretože bez nej život v meste nemôže fungovať efektívne. Podľa výšky financií, ktoré  máme k dispozícii, preto každý rok rekonštruujeme všetky zanedbané mosty či úseky ciest a chodníkov postupne. Počas posledných rokov situáciu skomplikovali udalosti ako dlhá pandémia koronavírusu či vojna na Ukrajine. V ich dôsledku enormne vzrástli ceny stavebných materiálov a narušili sa tiež dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Výsledkom je nedostatok materiálu či meškanie dodávok. Napriek tomu odvádzajú zamestnanci našich odborných útvarov, ako aj všetky vysúťažené spoločnosti v Banskej Bystrici dobrú prácu. Výsledkom sú kvalitnejšie cesty a chodníky i obnovené mosty so zvýšením komfortu, a najmä bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky – chodcov, cyklistov i motoristov.

Top