Načítavam...

Takto sme menili Banskú Bystricu 2018 – 2022: Zastarané mosty narhádzame novými

Aktuality
Zdieľať:
Takto sme menili Banskú Bystricu 2018 – 2022: Zastarané mosty narhádzame novými

Súčasťou roky zanedbávanej dopravnej infraštruktúry sú aj mosty. Ich funkčnosť a dobrý stav boli, a naďalej sú, pre nás kľúčové. Aj preto sme sa počas uplynulého obdobia zamerali na ich podrobnú diagnostiku, ktorú sme zverili do rúk odborníkom zo Žilinskej univerzity v Žiline.

O tom, že od myšlienky k realizácii môže viesť dlhá cesta sme sa presvedčili pri príprave projektu zameraného na výmenu 40-ročného mosta v havarijnom stave do mestskej časti Iliaš. Som rád, že po mnohých rokoch dnes na mieste starého provizórneho dreveného mosta stojí nový oceľový obojsmerný most, ktorý môžu plnohodnotne využívať motoristi, cyklisti či chodci.

Neobišli sme ani mestskú časť Jakub, v ktorej sme zrealizovali projekt v objeme takmer 100 000 eur, vďaka čomu staré nebezpečné premostenie nahradila kvalitná oceľová konštrukcia. Dnes si už na hrdzavé drevené mosty v týchto lokalitách len málokto spomenie.

Nezameriavame sa však len na rekonštrukcie, ale na základe záverov diagnostiky od odborníkov realizujeme na mostoch aj nevyhnutné opatrenia do doby, kým nedôjde k ich obnove. Podnikli sme kroky k odľahčeniu mostov od náporu automobilov na Mládežníckej ulici na Fončorde, na ktorých po vysúťažení zhotoviteľa pristúpime ku komplexnej rekonštrukcii. Financie na to už v mestskom rozpočte máme vyčlenené. Ďalším príkladom je aj most pri malej železničnej stanici, na ktorom sme po výsledkoch diagnostiky tiež vykonali potrebné kroky vedúce k zvýšeniu bezpečnosti. Zároveň pokračujeme s prípravou projektu, ktorý tento most premení na promenádu spájajúcu Národnú ulicu s malou železničnou stanicou a prístaviskom pre vodákov. Dôležité sú aj opakované prehliadky mostov, ktoré v minulosti chýbali. Podľa stupňa ich hodnotenia postupne a systematicky pristúpime k potrebným opravám.

Za trpezlivosť a intenzívnu komunikáciu s mestom sa však treba poďakovať aj aktívnym obyvateľom, členom občianskych rád či poslancom za jednotlivé volebné obvody, pretože samotné procesy pri príprave projektov či vo fáze verejného obstarávania nejdú vždy takým tempom, ako by sme si predstavovali. V neposlednom rade patrí vďaka našim zamestnancom odborných útvarov, ktorí v dobe covidu pracovali naplno, a ani počas aktuálnej nepriaznivej situácie na stavebnom trhu nestrácajú energiu posúvať naše mesto vpred.

Verím, že sa nám spolu podarí obnoviť mnoho ďalších nevyhovujúcich mostov v našom meste s cieľom zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky.

Top