Načítavam...

Nech rok 2021 je lepší a pokojnejší

Aktuality
Zdieľať:
Nech rok 2021 je lepší a pokojnejší

Milé Banskobystričanky, milí Banskobystričania,

posledný deň roka 2020 už pomaly plynie a som si istý, že o polnoci sa s ním s radosťou rozlúčime. Bol totiž iný – náročný, plný neistoty a ťažkých životných i pracovných rozhodnutí. Zobral nám voľnosť. Rok 2020 poznačila pandémia koronavírusu a už navždy si ho s ňou budeme spájať.

Boli sme postavení pred mnoho ťažkých rozhodnutí a museli sme zvládnuť často aj nečakané úlohy, na ktoré sme neboli pripravení. Ďakujem vám za to, ako ste uplynulé mesiace zvládli. V našom meste je cítiť tímového ducha a to, že sa vieme zomknúť pre dobrú vec. Ďakujem za vašu disciplinovanosť a za každú jednu pomocnú ruku.

Čoskoro s nádejou vstúpime do roku 2021 a ja verím, že bude lepší a pokojnejší, ako ten predošlý. Aj keď z pandémie sa budeme spamätávať ešte dlho, nechýbajú nám ambície. Máme pred sebou veľa plánov – revitalizáciu vnútroblokov, rekonštrukciu autobusových zastávok, ciest i chodníkov, investície do škôlok a škôl, riešenie havarijných stavov mostov a mnoho iných. Našu pozornosť zameriame na prípravu športovísk potrebných k EYOF 2022 – rekonštrukciu zimného štadióna, revitalizáciu okolia plavárne či dokončenie mestského mládežníckeho štadióna.

Neobídeme ani témy, ktoré sa netýkajú len obyvateľov nášho mesta, ale ľudí z celého Slovenska. Okrem osudu civilnej časti letiska Sliač budeme v nasledujúcom období pozorne sledovať, ako sa vyvíja situácia okolo špičkového zariadenia, ktoré je pevnou a neodmysliteľnou súčasťou nášho mesta – Rooseveltovej nemocnice.

Po uplynulých dvanástich mesiacoch nás čaká ťažký štart, no verím, že bude plný dobrých správ a úspešných projektov. Banskobystričania, želám vám najmä veľa zdravia, šťastia, lásky a splnených snov, ktoré ste možno práve pre pandémiu museli odložiť. Nech COVID-19 zdoláme a rok 2021 je lepší.

Top