Načítavam...

Naše skúsenosti by mohli pomôcť, no chýba komunikácia

Aktuality
Zdieľať:
Naše skúsenosti by mohli pomôcť, no chýba komunikácia

Včera sme v rámci združenia K8 diskutovali na rôzne témy, ktoré sú v našich mestách v súčasnosti aktuálne. S primátormi sme hovorili o financiách, nakoľko pandémia mala vplyv aj na verejné zdroje či problematiku čerpania európskych investičných a štrukturálnych fondov v novom programovacom období. Pri nastavovaní podmienok sa síce pripravujú strategické dokumenty, no nie všetky mestá sa stotožňujú s modelom, ktorý preferuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

S ostatnými primátormi sme sa zhodli aj na tom, že krajské mestá majú dostatočné znalosti z danej problematiky, nakoľko v tomto programovacom období fungujeme aj ako sprostredkovateľský orgán. Na úrovni štátneho tajomníka MIRRI už komunikujeme, no ako Združenie K8 budeme o stretnutie žiadať aj pani ministerku Veroniku Remišovú. Chceme rokovať otvorene a konštruktívne, a tak vytvoriť čo najlepšie podmienky a minimalizovať technicko-administratívne problémy v nasledujúcom období.

Diskusia chýbala aj pri príprave novely zákona o verejnom obstarávaní a podobne, bez spolupráce samospráv, sa pripravuje aj avizovaný nový stavebný zákon.

Verím, že komunikácia s Vládou SR, po ktorej neustále voláme sa zlepší čo najskôr. Veď práve my – mestá, sa s problémami stretávame na dennej báze, a tak máme najlepšie skúsenosti…

Top