Načítavam...

Takto sme menili Banskú Bystricu 2018 – 2022: Pripravujeme výstavbu cyklotrás v dĺžke 16 km, máme vydané 4 územné rozhodnutia

Aktuality
Zdieľať:
Takto sme menili Banskú Bystricu 2018 – 2022: Pripravujeme výstavbu cyklotrás v dĺžke 16 km, máme vydané 4 územné rozhodnutia

Často sa stretávam s otázkami, prečo v Banskej Bystrici ešte nie je vybudovaná kvalitná sieť cyklotrás. Ubezpečujem vás, že na projektoch tohto typu pracujeme dlhodobo a už niekoľko rokov sa snažíme o zlepšenie úrovne cyklistickej infraštruktúry v našom meste. Jedným z pozitívnych príkladov je vybudovanie cyklotrasy Hušták – Podlavice, ktorú sa nám pre cyklistov podarilo sprístupniť ešte v roku 2019. Dnešný počet prejazdov po tejto trase potvrdzuje, že na bicykel nasadá čoraz viac Banskobystričanov.

Čo nás v našej snahe pri projektoch vytvárania plnohodnotných cyklotrás brzdí najviac je rozdrobenosť pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve súkromných majiteľov a ich potrebné výkupy. Jednoduchá nie je ani príprava projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konania, verejné obstarávania či samotná realizácia. Napriek tomu robíme všetko preto, aby v našom meste postupne pribúdali ďalšie trasy pre cyklistov. Len pre zaujímavosť, v procese vysporiadania pozemkov pre plánované cyklotrasy sa nám za posledné roky podarilo vysporiadať 84 pozemkov v celkovej výmere takmer 10 000 m². Dobrá správa je, že sa nám podarilo získať územné rozhodnutia na štyri kľúčové cyklotrasy v celkovej dĺžke viac ako 16 kilometrov, vďaka ktorým chceme prepojiť jednotlivé mestské časti:

??Hušták – Radvaň – Kráľová,

??Hušták – Námestie Slobody – Sídlisko – Senica,

??Námestie Slobody – Sásová,

??Námestie Ľ. Štúra – Fončorda.

Okrem týchto projektov, pri ktorých prebieha príprava dokumentácie pre stavebné povolenie, pracujeme pri rekonštrukciách ciest aj na zavádzaní viacerých cyklo-opatrení po celom meste v podobe cyklokoridorov a prvkov zvyšujúcich bezpečnosť cyklistov. Príkladom je aktuálne dokončený kilometrový cyklokoridor zo Severnej na Strieborné námestie či ešte dlhší úsek určený pre cyklistov v smere od THK na Kyjevské námestie. Cyklistickú infraštruktúru chceme doplniť aj o výstavbu cyklolávky, na ktorú sme získali eurofondy vo výške viac ako 3,3 mil. eur. Bude viesť ponad rýchlostnú cestu R1 na Zvolenskej ceste, a čo je dôležité, prepojí sieť plánovaných mestských cyklostrás s rodinnou cyklocestičkou smerom na Zvolen.

Top