Načítavam...

Titul sme síce nezískali, v nastavenom projekte však budeme pokračovať

Aktuality
Zdieľať:
Titul sme síce nezískali, v nastavenom projekte však budeme pokračovať

Projekt našej kandidatúry na titul Mesto kultúry vznikal od júla 2020. Je výsledkom 15-mesačnej spolupráce programovej rady, zamestnancov MsÚ, zástupcov desiatok banskobystrických organizácií a iniciatív i širokej odbornej verejnosti.

Koncepcia Metro kultúry, s ktorou sme kandidovali, vyjadruje, že ak má nastať zmena, musí byť systematická a postupná. Za posledných 30 rokov si kultúra v našom meste prešla náročnými skúškami. Často bola na okraji záujmu, a preto projekt, s ktorým sme kandidovali, môže byť dobrým odrazovým mostíkom pre nový inovatívny prístup ku kultúre v našom meste.

Síce sme vo výzve Fondu na podporu umenia neuspeli, aj napriek tomu chceme početné zámery a idey projektu, na ktorých sme pracovali zrealizovať. S programovou radou budeme naďalej spolupracovať pri napĺňaní plánovaného programu, ktorý zároveň reflektuje na dlhodobé strategické zámery mesta v kultúre a umení.

Ďakujem všetkým, ktorí sa do kandidatúry nášho mesta vložili a robili maximum, aby sme boli úspešní. Víťaznému mestu srdečne blahoželám.

Top