Načítavam...

Voláme po partnerstve a poskytnutí chýbajúcich informácií

Aktuality
Zdieľať:
Voláme po partnerstve a poskytnutí chýbajúcich informácií

S veľkým znepokojením vnímam rozhodnutie Vlády SR, ktorá oznámila, že najbližší víkend sa celoplošné testovanie bude musieť zopakovať bez toho, aby to prediskutovala so samosprávami. K opakovanému testovaniu sa má pristúpiť v okresoch Slovenska, kde počet pozitívne testovaných na COVID-19 prekročil 0,7 percenta, a teda, dotkne sa to aj okresu Banská Bystrica.

Napriek tomu, že samosprávy sú v každom smere nápomocné a len vďaka nim prebehlo prvé kolo bez väčších komplikácií, napriek tomu, že poskytujeme vláde a armáde plnú súčinnosť, nedisponujeme v týchto chvíľach žiadnymi analytickými dátami a počtami, na základe ktorých dospela k takémuto rozhodnutiu.

Vyvoláva to obavy z toho, že ide viac o politické než odborné rozhodnutie. Armáda nám, štatutárom samospráv, odmieta dať sumárne údaje z celoplošného testovania v našich mestách o našich občanoch, čo v tejto chvíli môže vyvolávať pochybnosti o ich relevantnosti.

Všetci primátori, ktorí máme znova zorganizovať testovanie nášho obyvateľstva očakávame, že nám vláda a armáda poskytnú podrobné a včasné informácie, prečo my, a čo máme opätovne zabezpečiť.

S organizáciou celoplošného testovania narastajú samosprávam nemalé výdavky, žiaľ, aj také, ktoré štát neplánuje mestám a obciam refundovať. Zároveň treba pripomenúť, že doposiaľ sme od štátu nedostali žiadne odškodnenie za prvú vlnu pandémie.

Dlhodobo voláme po partnerstve, no zatiaľ sa z nás stávajú len rukojemníci. Deklarujeme, že všetky povinnosti sme pripravení splniť, ale bez akejkoľvek včasnej a vysvetľujúcej komunikácie zo strany vlády je pre nás tento postup neprijateľným prejavom absolútneho nerešpektovania pozície samospráv.

Top