Načítavam...

Zhodnotenie roka 2019

Aktuality
Zdieľať:
Zhodnotenie roka 2019

Keďže sa blíži koniec roka, dnes na mediálnych raňajkách som trochu bilancoval. Po voľbách som mal ambíciu pokračovať v rozbehnutých projektoch, no prísť aj s novými zámermi. Rok 2019 bol náročný, ale som rád, že počas dvanástich mesiacov sa spravil viditeľný kus práce. Investovali sme do ciest a chodníkov, a to viac ako 2 milióny eur. Prioritou boli aj pietne miesta, a okrem menších projektov sa podarila aj obnova Pamätníka obetiam fašizmu v Kremničke. Máme novú firmu, ktorá zabezpečuje zvoz odpadu, opravujeme detské ihriská, budujeme športoviská a investície idú aj do opráv budov ako sú školy, zvonice, kultúrne domy či zbrojnice.

Samospráva tento rok spustila novú modernejšiu webovú stránku, ku ktorej dnes pribudla aj prehľadná mobilná aplikácia s názvom BanskáBystrica, ktorú si obyvatelia i návštevníci môžu zadarmo stiahnuť na Google Play a v App Store. Nájdete v nej informácie v podobe aktualít, podujatia i pohotovostné kontakty či tipy na výlety. Jej cieľom je aj priblížiť sa ľuďom a zjednodušiť prístup k informáciám. Najväčšou výzvou stále zostávajú projekty, ktoré môžu byť financované z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Je posledný rok, keď ich môžeme podať. Ide najmä o zelené projekty ako revitalizácia vnútroblokov na Tulskej a Sitnianskej ulici, kde prebieha stavebné konanie za účelom vydania povolení či revitalizácia mestského parku, kde sa zisťujú vplyvy na životné prostredie. V prípade dlho diskutovaného mostu Iliaš bola vypracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie, ku ktorej boli vznesené pripomienky, v súčasnej dobe projektanti upravujú dokumentáciu. Pracujeme aj na projektoch MŠ Karpatská a MŠ Strážovská, kde zatiaľ došlo len k polovičnej realizácii, no stále rokujeme a verím, že veci sa pohnú vpred.

Top