Načítavam...

Bezpečné mesto

Každý sa chce v okolí svojho domova cítiť bezpečne. Budeme pokračovať v krokoch vedúcich k zefektívneniu celého aparátu mestskej polície.

Naše projekty
Zdieľať:

Hliadky mestskej polície budú vybavené novými defibrilátormi

Som rád, že k vybaveniu príslušníkov mestskej polície pribudli aj nové defibrilátory, ktoré budú súčasťou dvoch autohliadok.  Mestskí policajti preto v poslednom období prechádzajú postupne sériou školení, aby automatické externé defibrilátory vedeli použiť a v prípade potreby vrátili ľudí v ohrození späť do života. Verím, že ich budú musieť využívať čo najmenej, no zároveň budú tieto vzácne prístroje k dispozícii vždy, keď bude treba.

Október 2020 Kamery zvýšia bezpečnosť aj v okolí zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Za účelom ochrany majetku mesta a zvýšenia bezpečnosti klientov v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta boli objekty (Jeseň, KOMUCE, KOTVA, Zariadenie opatrovateľskej služby, Detské  rozprávkové jasličky) vybavené novým kamerových systémom s celkovým počtom 29 kamier s vysokým rozlíšením. Všetky kamery sú dostupné pre riadiacich pracovníkov a zaškolenú obsluhu. Za účelom ochrany mestského majetku a verejného priestranstva sú niektoré z nich dostupné aj z režimového pracoviska mestskej polície.

Júl 2019 Zmeny v mestskej polícii

Na čele banskobystrickej mestskej polície bude od 1. augusta nový náčelník. Miroslava Bálinta na tomto neľahkom poste vystrieda Ivan Holík, víťazný uchádzač výberového konania. Dosluhujúcemu náčelníkovi som sa dnes poďakoval za roky odvedenej práce a novému šéfovi prajem veľa síl, odvahy a správnych rozhodnutí. Verím, že pod jeho vedením bude mestská polícia skvalitňovať svoj výkon tak, aby bola bezpečnosť občanov v našom meste vždy na prvom mieste.

Marec 2019 V meste pribudnú ďalšie kamery

Som rád, že v získavaní mimorozpočtových zdrojov sme úspešní aj v oblasti zvyšovania bezpečnosti v našom meste. Vďaka financiám vo výške 36 000 eur z projektu s názvom Zvýšenie prevencie kriminality v problémových lokalitách a finančným zdrojom z mestského rozpočtu, sme vo vytypovaných lokalitách rozšírili kamerový systém. Verím, že tým prispejeme ešte viac k ochrane majetku, zdravia či životného prostredia.

Top