Načítavam...

Pracovné príležitosti

Napriek tomu, že sa nám v roku 2016 nepodarilo zrealizovať avizovanú investíciu v Priemyselnom parku Šalková, hľadanie nových investorov ostáva aj naďalej v centre našej pozornosti.

Naše projekty
Zdieľať:

Počas uplynulého obdobia sme sa stretli s mnohými potenciálnymi investormi. Na každom stretnutí však odznievala potreba tzv. „áčkových“ administratívnych priestorov, ktorých je v meste nedostatok. V rámci platného Územného plánu sme preto vytypovali lokality, v ktorých by bolo možné takúto výstavbu realizovať. Keďže pozemky či existujúce veľké nehnuteľnosti nie sú vo vlastníctve mesta, komunikovali sme s ich majiteľmi. Aj oni registrujú, že do budúcna je potrebné pripraviť priestory tak, aby spĺňali požiadavky veľkých spoločností, ktoré dokážu vytvoriť pracované príležitosti s vyššou pridanou hodnotou. Na získanie veľkého investora však bude nevyhnutná aj vládna podpora.

Top