Načítavam...

Komunikácia s obyvateľmi

Otvorený a konštruktívny dialóg s Banskobystričanmi je pre nás dôležitý. Naďalej sa budeme snažiť diskutovať o veľkých projektoch s dotknutými mestskými časťami, aby sa k obyvateľom včas dostali všetky potrebné informácie.

Naše projekty
Zdieľať:

V rámci Iniciatívy pre otovrené vládnutie sme vytvorili mestskú platformu

Veľmi ma teší, že po dvoch rokoch obmedzení, keď sme sa museli presunúť do online priestoru, vytvárame možnosti na osobnú diskusiu mesta s Banskobystričanmi a Banskobystričankami. V rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie vzniká nový nástroj – Mestská platforma otvoreného vládnutia. Jej cieľom je prepojiť obyvateľov s mestom, ponúknuť im možnosť dialógu, aktívnej spolupráce a priestor dozvedieť sa informácie o aktuálnych projektoch. Našou ambíciou je, aby bola Mestská platforma miestom na rozhovor o dôležitých témach, projektových zámeroch, o rozvoji nášho mesta a o všetkom, čo obyvateľov trápi i teší. Chceme naďalej počúvať názory i nápady obyvateľov, ako by mohla byť naša spolupráca lepšia a efektívnejšia. Na stretnutí bude koordinátorka participácie a otvoreného vládnutia s tímom OGP záujemcov pravidelne informovať o tom, v akej fáze sa nachádza participatívny rozpočet, projekt Zelené sídliská, zámer revitalizácie mestského parku, tvorba Integrovanej územnej stratégie, Stratégie pre otvorené vládnutie či Koncepcie rozvoja kultúry.

Svoje podnety môžete posielať už aj cez mobilnú aplikáciu mesta

Denne sa stretávame s podnetmi, ktoré nám prichádzajú prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov – webu, emailov, telefonátov, listov či sociálnych sietí. Už niekoľko rokov využívame aj obľúbený nástroj Odkazprestarostu.sk, ktorý slúži na nahlasovanie problémov týkajúcich sa napr. mestského mobiliáru, zelene a životného prostredia, vrakov, verejných služieb, ciest, chodníkov či dopravného značenia.Niekedy treba urobiť reštart a posunúť sa vpred aj novým vylepšeniam. Preto s cieľom zefektívniť proces zbierania a riešenia podnetov, sme sa rozhodli využiť rozšírenú verziu Odkazu pre starostu. Sľubujeme si od toho lepší manažment podnetov vrátane vyhodnocovania kvality a rýchlosti odpovedí zamestnancov mestského úradu. Zároveň už dnes nájdu Banskobystričanky a Banskobystričania Odkaz pre starostu priamo na webe mesta v sekcii Život v meste, a zároveň aj v mobilnej aplikácii Banská Bystrica (prístupná v Google play a App Store). Rozšírená verzia Odkazu pre starostu sa od tej základnej odlišuje tým, že odoslaný podnet je pridelený priamo konkrétnym pracovníkom príslušného oddelenia, čím sa celý proces jeho riešenia zrýchli. Odpoveď bude spolu s podnetom verejná, a tak sa predíde možnej duplicite, a súčasne sa o probléme i jeho vybavení dozvie aj široká verejnosť. Verím, že tento krok dopomôže k ešte jednoduchšej, rýchlejšej a kvalitnejšej komunikácii s obyvateľmi.

Máj 2020 3D model Banskej Bystrice

Za posledné roky sa naše mesto posunulo výrazne vpred aj pokiaľ ide o digitálne formy komunikácie. Teší ma, že môžeme sprístupniť verejnosti virtuálny 3D model Banskej Bystrice v rozsahu, ako nemajú nikde inde na Slovensku. Výrazným spôsobom nám pomôže pri plánovaní väčších investičných akcií. Odbor územného plánovania a architekta mesta si doň bude môcť vkladať modely rôznych zámerov, pootáčať si ich, vyhodnotiť z viacerých pohľadov, zisťovať riziká, ale aj upozorňovať investorov na to, že stavba pôsobí masívne a do daného priestoru sa nehodí. 3D modelom mesta vieme simulovať napr. aj zátopové zóny v prípade, že by nastala povodeň. Inak, len pre zaujímavosť, 3D model Banskej Bystrice obsahuje 56 000 objektov – budov, komínov i vikierov.

December 2019 Buďte informovaní okamžite

Ak chcete mať informácie z prvej ruky,  v Google Play alebo v App Store si môžete stiahnuť aplikáciu mesta pod názvom Banská Bystrica. Nájdete v nej aktuálne informácie, oznamy, tipy na podujatia, ako na úrade vybaviť potrebné papiere, ale napríklad aj dôležité kontakty. Stiahol som si ju aj ja a určite by nemala chýbať v mobile každého Banskobystričana.

August 2019 Na mestskom pozemku na Severnej zostane zeleň

V médiách i na sociálnych sieťach sa v poslednom období šíria fámy, že mesto plánuje zastavať svoj pozemok na Severnej ulici, na ktorom je v súčasnosti zeleň. Preto som sa dnes stretol s obyvateľmi tejto lokality, aby som im jasne deklaroval, že mesto nemá záujem v tejto lokalite nič stavať. Ako primátor nedovolím zmeniť ani územný plán, ktorý by tam v budúcnosti umožnil výstavbu a budem vždy trvať na tom, aby táto plocha ostala zelená.

Máj 2019 Zaujímajú nás vaše názory

Stretnutie s obyvateľmi Radvane otvorilo otázky súvisiace s dopravnou infraštruktúrou, zeleňou, čistotou v meste či plánom výstavby objektu “Tulipán”. Stav niektorých problémov je dôsledkom dlhodobého neriešenia z minulosti. Naším zámerom je hľadať spolu s Radvančanmi rozumné riešenia.

Apríl 2019 Testovaciu verziu nasadzujeme do ostrej prevádzky

V stredu, 17. apríla 2019 vo večerných hodinách sme postupne začali nasadzovať do ostrej prevádzky nový webový portál mesta, ktorý sa presunul pod názov www.banskabystrica.sk. Od jesene minulého roka  bol v testovacej prevádzke a obyvatelia i návštevníci ho mohli sledovať, a následne pripomienkovať. Postrehy a pripomienky sme vyhodnotili a zapracovali.  Po dokončení migrácie budú na stránke zverejnené všetky aktuálne informácie i dokumenty. V prípade potreby ostáva dostupný aj archív starej stránky.

Február 2019 Malými krokmi vpred

Chcem, aby sa Banská Bystrica stala moderným digitálnym mestom. Preto sa zameriavame na to, aby sme uľahčili prácu úradníkom aj obyvateľom. Nová webová stránka mesta je už dostupná v testovacej verzii, obyvatelia ju pripomienkujú a verím, že po spustení bude prehľadnejšia. Vyhoveli sme aj žiadosti občanov, ktorí už v týchto dňoch pri platení daní môžu využiť QR kód. Je to síce maličkosť, no zaneprázdneným ľuďom dokáže urýchliť vybavenie platby, a zároveň daňovník dokáže ľahšie predísť chybám.

November 2018 Zapracovali sme zmeny

V auguste sme obyvateľom Fončordy predstavili návrh revitalizácie vnútrobloku Tulská – Kyjevské námestie – Moskovská. Mali niekoľko pripomienok k rozmiestneniu, ktoré si vydiskutovali s nami aj s architektkou. Zmeny boli zapracované a obyvateľom sa nový návrh páčil. Vďaka ich záujmu vznikne priestor, ktorý budú využívať všetky generácie. V snahe o obnovu tejto lokality v čo najkratšom možnom čase tak môžeme ďalej pokračovať. 

Top