Načítavam...

Efektívne transparentné hospodárenie, udržateľné financie

Volebný program
Zdieľať:
Efektívne transparentné hospodárenie, udržateľné financie

Vstupujeme do náročného ekonomického obdobia. Zaznamenávame rekordný nárast inflácie, pociťujeme rapídne zdražovanie tovarov a služieb. Zabezpečenie hospodárneho, efektívneho a udržateľného financovania služieb pre obyvateľov je pre nás prioritou. Transparentné hospodárenie nášho mesta považujeme za kľúčové. Okrem otvorenej komunikácie o finančnom fungovaní Banskej Bystrice realizujeme úspešné projekty obyvateľov prostredníctvom participatívneho rozpočtu. Na účely jeho zefektívnenia zriadime online hlasovanie k navrhovaným projektom. Vďaka dobrému hospodáreniu v uplynulých rokoch patríme medzi najmenej zadlžené samosprávy v rámci krajských miest. Kontinuálne znižujeme investičný dlh Banskej Bystrice a v jej rozvoji chceme pokračovať napĺňaním registra investícií, s dôrazom na získavanie mimorozpočtových zdrojov. Pripravujeme sa na realizáciu projektov, ktoré generujú úspory. Najväčšou z nich je komplexná rekonštrukcia verejného osvetlenia na celom území mesta, ktorá ušetrí výdavky na elektrickú energiu, a zároveň je ekologická. Životné prostredie nás okrem ekonomického faktoru motivuje aj k prechodu na obehové hospodárstvo. Zaoberáme sa prípravou na investovanie do fotovoltických elektrární, ktoré budú energiou zásobovať mestské objekty. Plánujeme zrekonštruovať Dom kultúry, Medený hámor i serpentíny na Urpíne. Naše plány sa pri ich rekonštrukciách nekončia.Už v tomto období sa zaoberáme témou ich následného ekonomického fungovania. Chceme, aby bola Banská Bystrica v oblasti cestovného ruchu ešte vyhľadávanejším mestom, čo prinesie aj ekonomický rast územia. 

online hlasovanie k projektom participatívneho rozpočtu

získavanie eurofondov a mimorozpočtových zdrojov

vybudovanie mestskej fotovoltickej elektrárne na strechách budov vo vlastníctve mesta

Top