Načítavam...

Školy, škôlky a športoviská pre všetkých

Volebný program
Zdieľať:
Školy, škôlky a športoviská pre všetkých

Za uplynulé roky sa nám darilo rekonštruovať materské školy a rozširovať ich kapacity. Vďaka tomu je dnes Banská Bystrica jedným z mála miest na Slovensku, ktoré dokážu prijať do svojich škôlok všetky prihlásené deti. Naďalej chceme komplexne a systematicky znižovať investičný dlh a opotrebovanie škôl a školských zariadení. Budeme  pokračovať v rozširovaní odborných učební na školách pre ľahšie získavanie vedomostí a zručností našich detí. Zároveň plánujeme vytvoriť environmentálny program pre školy a rozvíjať tzv. inkluzívne tímy zložené z odborných zamestnancov, detských psychológov, pedagógov či asistentov, ktoré vytvoria podmienky pre vzdelávanie všetkých žiakov i detí, a zároveň budú podporovať učiteľov i rodičov. Našou ambíciou je podporovať komunitný život a podľa trendu zo zahraničia vytvoriť z Banskej Bystrice 15-minútové mesto, kde budú mať obyvatelia základné služby v dostupnej vzdialenosti. Preto neustále budujeme, opravujeme a revitalizujeme zastarané športoviská, športové areály a verejné priestory na sídliskách, vďaka čomu môžu obyvatelia rôznych vekových kategórií tráviť voľný čas v okolí svojich domovov bez toho, aby museli cestovať za oddychom a voľnočasovými aktivitami do iných častí mesta. V najbližšom období začneme aj s výstavbou hokejbalového ihriska a skateparku na parkovisku Mičinská.

podpora komunitného života

vytváranie tzv. inkluzívnych tímov v školách a škôlkach

odstraňovanie havarijných stavov a investičného dlhu ZŠ a MŠ

budovanie 15-minútového mesta

pokračovanie v revitalizácii areálov škôl a športovísk

Top