Načítavam...

Príťažlivé, atraktívne a bezpečné mesto

Volebný program
Zdieľať:
Príťažlivé, atraktívne a bezpečné mesto

Banská Bystrica patrí k obľúbeným a vyhľadávaným mestám na mape Slovenska. Aj napriek pandémii sa nám podarilo mnohými projektmi zatraktívniť ponuku pre obyvateľov, ako aj pre domácich a zahraničných návštevníkov. V nastavenom trende chceme pokračovať, podobne ako aj v odstraňovaní „kostlivcov a strašiakov“, ktorých v meste máme. Našou prioritou je  získanie Domu kultúry do vlastníctva mesta, jeho rekonštrukcia a opätovné otvorenie pre verejnosť. Intenzívne komunikujeme aj s investormi, ktorí plánujú realizovať svoje zámery na roky zanedbaných miestach. Ide o výstavbu parkovacieho domu v jame pri MsÚ, rekonštrukciu objektov kina Hviezda, starého Tesca či výstavbu moderného komplexu na mieste bývalej Slovenky. Pripravujeme revitalizáciu Námestia slobody na základe urbanisticko-architektonickej súťaže či obnovu Strieborného námestia. Zatraktívnime ďalšie verejné priestory, ktoré skvalitnia život Banskobystričankám, Banskobystričanom a návštevníkom nášho mesta. Nie je nám ľahostajná ani budúcnosť mestských hradieb, ako ani najvýznamnejšej národnej kultúrnej pamiatky, Medeného hámra, ktorého dva objekty sme už odkúpili do nášho vlastníctva. Máme zámer vybudovať parčík pri malej železničnej stanici s prístaviskom pre vodákov, rozširovať kamerový systém, zameriame sa na komplexnú obnovu urpínskych serpentín, ale  aj na podporu aktivít pre návštevníkov našich zdravých a zelených mestských lesov. V neposlednom rade chceme zvýšenú pozornosť venovať aj plážovému kúpalisku a amfiteátru, ktoré boli mojimi predchodcami prenajaté súkromníkom na tridsať rokov. Aj napriek tomu chceme po dôkladnej analýze priniesť možnosti ich ďalšieho rozvoja.

výstavba parkovacieho domu v jame pri mestskom úrade

obnova urpínskych serpentín a parčíka pri železničnej stanici

revitalizácia Domu kultúry, Námestia slobody a Strieborného námestia

Top