Načítavam...

Banská Bystrica má rozpočet na rok 2022, opäť bude rozvojový

Aktuality
Zdieľať:
Banská Bystrica má rozpočet na rok 2022, opäť bude rozvojový

V roku 2021 bola pre nás počas boja s druhou a treťou vlnou pandémie veľmi dôležitá udržateľnosť vitálnych funkcií mesta, čo sa nám podarilo aj vďaka dobrému hospodáreniu z minulých rokov. Práve preto sme mohli venovať veľkú energiu realizácii plánovaných investícií. V tomto chceme pokračovať aj naďalej. V roku 2022 nás čaká realizácia mnohých projektov, ktoré budú financované nielen z mestského rozpočtu, ale aj zo získaných európskych zdrojov.

Patrí do nich kľúčový dopravný dokument – plán udržateľnej mobility mesta, cyklomost v Radvani ponad rýchlostnú cestu R1, výstavba cyklotrás, rekonštrukcia zastávok MHD, modernizácia svetelnej signalizácie na hlavnom cestnom ťahu popri Hrone, rekonštrukcia materskej školy na Šalgotarjánskej ulici, vybavenie odborných učební vo všetkých základných školách, vnútrobloky Tatranská – Sitnianska a Tulská, výstavba nájomných bytov na Ďumbierskej ulici, odkúpenie Domu kultúry, projekty v rámci reakcie na zmenu klímy a mnohé iné.

Dôležitou témou sú pre nás aj zelené opatrenia a zvyšovanie kvality verejných priestorov. V roku 2021 sme organizovali verejné participatívne stretnutia s obyvateľmi na tému zelených sídlisk. V roku 2022 budeme pokračovať prípravou projektovej dokumentácie, ktorú opätovne prerokujeme s obyvateľmi v jednotlivých mestských častiach. Dôležité sú aj plánované revitalizácie Mestského parku a Parku Radvanských, ako aj príprava komplexnej rekonštrukcie Námestia Slobody.

V budúcoročnom rozpočte plánujeme aj investície do základnej infraštruktúry mesta vrátane parkovacej politiky, rekonštrukcie chodníkov či športovísk. Pripravené sú rekonštrukcie ciest Lazovná – Bottova – Medený Hámor, Bakossova, Tajovského, Bernolákova a Poľná. Na jar sa naplno rozbehne už začatá rekonštrukcia cesty a chodníkov v úseku od Kyjevského námestia cez Nové Kalište – THK až po kruhový objazd na Tajovského ulici. Pribudnúť by mali aj dva nové kruhové objazdy pri Mestskom parku a v križovatke pri Medenom hámri.

V rámci chodníkov pripravujeme rekonštrukciu napr. na Tatranskej, Kráľovohoľskej a Okružnej ulici či výstavbu nových v Kremničke, Uľanke, Kostiviarskej a na Pršianskej terase. Vybudujeme nové inkluzívne detské ihrisko v Radvani či hokejbalové a skate ihrisko na Uhlisku. Začať s prácami plánujeme aj na parkovisku za Tatranskou ulicou.Ďakujem všetkým poslancom, ktorí na dnešnom zastupiteľstve schválili a podporili mestský rozpočet na rok 2022. Osobitne oceňujem kultivovanú a vecnú vzájomnú diskusiu, ktorá môže byť príkladom pre samosprávy naprieč celým Slovenskom.

Nasledujúci rok bude náročný, no som presvedčený, že spoločnými silami dosiahneme plánovaný rozvoj na prospech všetkých obyvateľov Banskej Bystrice. Ja pre to urobím maximum.

Top