Načítavam...

S kandidátmi na poslancov sme sa stretli pri futbale

Aktuality
Zdieľať:
S kandidátmi na poslancov sme sa stretli pri futbale

Pri príležitosti Európskeho týždňa športu som sa stretol spolu s členmi môjho TÍMU NOSKO a spoločne sme si zahrali priateľský futbalový zápas. Musím sa priznať, že nielen pánom, ale aj dámam to s futbalovou loptou išlo veľmi dobre?.

Zároveň sme využili príležitosť na to, aby sme definovali ďalšie priority pre jednotlivé mestské časti, ktoré budeme v rámci predvolebnej kampane predstavovať od budúceho týždňa. Som rád, že súčasťou môjho tímu sú múdri, odhodlaní, aktívni a šikovní kandidáti na poslancov do mestského zastupiteľstva, ktorí tvoria skvelú partiu ľudí. Som presvedčený, že v prípade úspechu v októbrových komunálnych voľbách, budú ťahať za jeden povraz v prospech Banskej Bystrice a jej obyvateľov.

V mojom tíme na poslancov mestského zastupiteľstva kandidujú:

?Volebný obvod Banská Bystrica – centrum:

5. Lara Abou Hamdan, študentka

11. Miriam Lapuníková, riaditeľka nemocnice F. D. Roosevelta

13. Stanislav Mičev, historik

14. Ludvik Nábělek, lekár

15. Radovan Ocharovich, riaditeľ jazykovej školy

16. Martin Repaský, predseda Cechu hostinských, manažér

?Volebný obvod Majer, Senica, Šalková, Uhlisko:

5. Martin Pechovský, konzultant pre inovácie

?Volebný obvod Rudlová, Sásová:

2. Lukáš Berec, ekonóm

9. Pavel Fiľo, riaditeľ SOŠ Pod Bánošom

10. Jakub Gajdošík, viceprimátor

19. Marián Lunter, organizátor športových podujatí

21. Martin Majling, ekonóm

24. Matúš Molitoris, manažér

29. Andrej Refka, informatik

34. Michal Škantár, manažér

35. Sarah Šonkoľ, študentka

?Volebný obvod Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Uľanka:

4. Jaroslav Mazůrek, vysokoškolský učiteľ

7. Zuzana Podmanická, lekárka

?Volebný obvod Fončorda:

1. Katarína Čižmárová, predsedníčka Združenia ZPOZ Človek človeku v Slovenskej republike

5. Danica Halamová, projektantka vodohospodárskych stavieb

8. Vladimír Ivan, ekonóm, predseda New Faces

16. Branislav Kováčik, dekan FPVaMV UMB, politológ

18. Ružena Maťašeje, hovorkyňa nemocnice F. D. Roosevelta

21. Marek Modranský, dopravný expert

26. Vladimír Sklenka, historik

?Volebný obvod Radvaň:

6. Anna Marušková, učiteľka

12. Katarína Štulajterová, ekonómka

14. Patrik Trnka, riaditeľ Auly SZU

?Volebný obvod Iliaš, Kráľová, Kremnička, Pršianska Terasa, Rakytovce:

2. Igor Kašper, poslanec NRSR

5. Milan Smädo, živnostník

Top