Načítavam...

Deti v zdravých priestoroch

Kto sa hýbe, robí veľa pre svoje zdravie. Aj preto sme za posledné obdobie investovali nemalé finančné prostriedky z mestského rozpočtu a zo získaných dotácií do budovania a obnovy športovísk.

Naše projekty
Zdieľať:

Október 2020 Obnovené sú už aj škôlky na Strážovskej a Karpatskej

Projekty zamerané na rozširovanie kapacít a znižovanie energetickej náročnosti v MŠ Karpatská a MŠ Strážovská  na sídlisku Sásová boli ukončené, škôlky sú riadne skolaudované  a  môžu ich plnohodnotne využívať všetci malí škôlkari i zamestnanci. Vďaka dvom novým triedam mohli riaditeľky prijať ďalších 44 detí. V mestskej časti Rudlová – Sásová sme tak vďaka získaným eurofondom za uplynulé roky kompletne obnoviť tri najväčšie materské školy a z rozpočtu mesta  vymeniť okná v MŠ na Magurskej, v MŠ Odbojárov a v MŠ Sásovská cesta.

Jún 2020 Vybudujeme Mestský mládežnícky štadión v mestskej časti Radvaň – Kráľová

Práve v deň ukončenia školského roka sme zrealizovali posledný symbolický výkop na futbalovom trávniku v Radvani. Z prieskumov, ktoré sme realizovali v roku 2017, keď sme boli Európske mesto športu sme zistili, že športová infraštruktúra v Banskej Bystrici je poddimenzovaná, a aj futbal v našom meste. Toto riešenie  dokáže vytvoriť podmienky a skvalitniť infraštruktúru tak, aby sa futbal mohol vrátiť späť na miesta, ktoré mu v meste pod Urpínom vždy patrili. Verím, že tento zámer sa nám podarí zrealizovať do úspešného konca, mladí futbalisti a športová verejnosť projekt ocenia a vo finále ho budú využívať.  

Jún 2020 Kompletne sme zrekonštruovali MŠ na Ulici 9. mája

Materská škola na Ulici 9. mája na Uhlisku zmenila za posledný rok svoju podobu.  Po komplexnej rekonštrukcii, rozšírení kapacít a nákupe nového vybavenia je modernejšia, priestrannejšia, kvalitnejšia a bezbariérová. Vďaka prístavbe nového objektu ju bude môcť navštevovať na rozdiel od pôvodného počtu  63 až 107 detí. Skrášlenie vonkajšej záhrady a ihriska spolu s obnovou prístupovej cesty a chodníkov prispeje k väčšiemu komfortu malých Banskobystričanov.  Od roku 2016 sme vďaka eurofondom a financiám z mestského rozpočtu vytvorili  pre malých Banskobystričanov 242 nových miest.  Záujem rodičov umiestniť svoje dieťa do škôlky v centre mesta je veľký, preto som rád, že sa nám podarilo zrekonštruovať túto škôlku v oveľa skoršom termíne ako sme plánovali a vybudovať ďalšie triedy pre 44 detí.

Top