Načítavam...

Zelené a čisté mesto

Zeleň, čistota, zdravý vzduch. Bez nich si azda ani nevieme predstaviť plnohodnotný život v meste. Aj preto si musíme naše životné prostredie chrániť a starať sa oň.

Naše projekty
Zdieľať:

Október 2020 Získali sme viac ako dva milióny eur pre naše sídliská

Opäť sme boli úspešní a získali sme eurofondy vo výške viac ako dva milióny eur na obnovu vnútroblokov v Sásovej a na Fončorde. Projekt revitalizácie 45 000 metrov štvorcových medzi Sitnianskou, Tatranskou a Strážovskou ulicou je po verejnom prerokovaní a získaní všetkých potrebných povolení v štádiu verejného obstarávania na zhotoviteľa. V budúcom roku by nám tak už nič nemalo brániť v tom, aby sme stavebné práce rozbehli naplno a vytvorili zo zanedbanej plochy ihriska Opavia, priestoru s tenisovým kurtom nad ZŠ Sitnianska a lokalitou za školským areálom kvalitné prostredie pre všetkých. Po rokoch pribudnú nové herné prvky a športové plochy pre rôzne vekové skupiny, osadia sa nové lavičky, stojany na bicykle, prístrešky, smetné koše… V rámci projektu je plánovaná obnova chodníkov a spevnených plôch, pribudne verejné osvetlenie a vysadí sa nová zeleň. Aj v prípade revitalizácie vnútrobloku na Fončorde postupujeme ďalej a v súčasnosti sa pripravujeme na spustenie verejného obstarávania na zhotoviteľa.

September 2020 Čaká nás najväčšia rekonštrukcia verejného osvetlenia za posledných 30 rokov

Ďakujem všetkým 26 poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí jednomyseľne schválili náš návrh použiť návratnú finančnú výpomoc od štátu vo výške 1,9 mil. eur na rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia na Uhlisku a v časti Fončordy, ktoré je v nevyhovujúcom stave.  Pôjde o najväčšiu investíciu v tejto oblasti za posledných tridsať rokov. Čím skôr s prácami začneme, tým skôr zabezpečíme úsporu, znížime náklady na spotrebu elektrickej energie a distribučné poplatky, zvýšime svietivosť, a najmä bezpečnosť obyvateľov pri pohybe po verejných priestranstvách. Zároveň tiež v týchto lokalitách znížime náklady na údržbu.

Júl 2019 Vysúťažili sme nového poskytovateľa služby zberu odpadu

Zber komunálneho odpadu predstavuje jednu z dôležitých vitálnych funkcií mesta a pre správne fungovanie je potrebné nielen kvalitné nastavenie služby, ale aj aktívne zapojenie sa všetkých obyvateľov. Teší ma, že po 28 rokoch dochádza k výraznej zmene a rozšíreniu zmluvných podmienok v poskytovaní služby zberu odpadu. Verím, že nový poskytovateľ bude schopný v plnom rozsahu a kvalite zabezpečovať službu a podnety, ktoré sme v poslednom období dostávali, sa nebudú opakovať.

Top