Načítavam...

Mesto, ktoré sa oplatí vidieť

Kultúra neodmysliteľne patrí k životu mesta. Aj preto sme patričnú pozornosť venovali kultúrnym pamiatkam.

Naše projekty
Zdieľať:

Tohtoročný Radvanský jarmok bude aj o hrebenárstve

Som rád, že po vynútenej prestávke v roku 2020 a čiastočne obmedzenom uplynulom ročníku, sa najznámejší jarmok na Slovensku vráti do ulíc nášho mesta v plnom rozsahu. Už teraz sa môžete tešiť na pestrý program, zábavné atrakcie a vynikajúce jarmočné špeciality. Súčasťou tradičného podujatia, ktoré bolo pred jedenástimi rokmi zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, budú aj zruční remeselníci. Ich umenie budete môcť obdivovať na Námestí SNP, pri Barbakáne, Starej tržnici či na Dolnej a Lazovnej ulici.

TOP motívom 364. Radvanského jarmoku bude hrebenárstvo, ktorého hlavným centrom bola v minulosti Radvaň. Remeslo, ktoré sa zachovalo do dnešných dní, vo všetkej svojej kráse predvedie majster Ľudovít Cehelský. Teší ma, pestrý program Radvanského jarmoku bude opäť návratom k tradícii a remeselnej zručnosti. Milé Banskobystričanky, milí Banskobystričania, ako aj návštevníci mesta pod Urpínom, spoločne sa uvidíme v septembri na našom jarmoku.

Námestie sv. Floriána v Rakytovciach zdobí nová dominanta

Som rád, že počasie, ktoré spočiatku nevyzeralo najlepšie sa napokon umúdrilo. Mohol som tak stráviť príjemný podvečer v niekdajšej obci, dnes už v mestskej časti Banskej Bystrice – v Rakytovciach. Zúčastnil som sa na slávnostnom odhalení vitríny s historickou technikou tunajšieho dobrovoľného hasičského zboru. Hoci sa potrebné náradie rokmi menilo a vyvíjalo, dobrovoľní hasiči vždy boli, a stále sú rovnakými ľuďmi, ktorí do aktivít v rámci voľného času vkladajú svoje srdce. Či už sme tu mali veternú smršť alebo záplavy, vždy sme sa na ich pomoc mohli spoľahnúť a sú pevným pilierom aj pri organizovaní rôznych kultúrno-spoločenských podujatí. Veľmi ma teší, že dobrovoľné hasičské zbory majú popri profesionálnych hasičoch aj v dnešnej dobe stále svoje miesto. Dôkazom toho sú rôzne súťaže, na ktorých sa stretáva staršia generácia, mladí ľudia či deti. Sú nádejou, že aj v budúcnosti sa budeme mať o koho oprieť. Ďakujem všetkým dobrovoľným hasičom, ale aj miestnym poslancom, predovšetkým Milanovi Smädovi, ktorí prejavovali neúnavnú snahu o to, aby mohol tento historický skvost zdobiť rakytovské námestie. Som rád, že aj my ako mesto sme mohli prispieť k tomu, aby si domáci i návštevníci neustále pripomínali túto nezištnú, oddanú a uznaniahodnú prácu.

Život sa po pandémii dostáva do normálnych koľají

Teší ma, že po dvojročnej prestávke z dôvodu pandemických opatrení ožilo aj najkrajšie námestie na Slovensku vďaka mnohým podujatiam. Ďakujem oddeleniu kultúry a všetkým organizátorom, ktorí sa starajú o pestrý kultúrny program. Verím, že počas celého Kultúrneho leta si na svoje príde každá veková kategória. Zo strany mesta spravíme všetko preto, aby sme uplynulé dva roky, ktoré boli mimoriadne náročné, všetkým Banskobystričankám a Banskobystričanom, ale aj návštevníkom nášho mesta vynahradili.

Mestské lesy obnovili jedinečnú kultúrnu pamiatku – vodný žľab Rakytovo

Extrémne výkyvy počasia v minulom roku značne poškodili aj kultúrnu pamiatku obkolesenú banskobystrickými lesmi, ktorá sa nachádza v doline Rakytovo pri Dolnom Harmanci.  Mestské lesy Banská Bystrica, s. r. o. preto začali vyvíjať aktivity na jej obnovu. S najväčšou obnovou vodného žľabu Rakytovo sa začalo už v auguste 2021. Som rád, že sa práce podarilo zdrealizovať a po dvoch rokoch pandémie sme sa mohli stretnúť už aj osobne v doline Rakytovo pri tradičnom plavení dreva. Rakytovský žľab navštívi počas roka mnoho turistov a je jedným z hlavných symbolov banskobystrických lesov. Vďaka dobre odvedenej práci zamestnancov Mestských lesov Banská Bystrica môžeme vidieť európsku raritu vodný žľab – ktorý sa v minulosti používal na plavenie palivového dreva.

V Barbakáne sme otvorili jedinečnú expozíciu

Som veľmi rád, že vďaka nápaditosti a kreativite šikovných ľudí sa môže Banská Bystrica pochváliť jedinečným kultúrno-zážitkovým unikátom. Nadväzuje na spoluprácu s našimi partnermi z Nemecka, Rakúska a Talianska na medzinárodnom projekte Európska fuggerovská cesta. Cieľom je pripomenúť si spoločnú históriu a podporiť rozvoj cestovného ruchu. Ďakujem všetkým, ktorí sa na tvorbe podieľali. Verím, že aj cestou moderných technológií sa nám podarí pritiahnuť mladšiu generáciu nielen zo Slovenska a vzbudiť v nej záujem o bohaté a krásne dejiny nášho mesta i okolia.

Historický unikát Banskej Bystrice – Medený hámor

O budúcnosti Medeného hámra diskutujeme už dlhodobo. Je nielen v centre našej pozornosti, ale zaujímajú sa o neho aj poslanci MsZ či rôzni aktívni ľudia a iniciatívy. Hoci sú všetky objekty Medeného hámra v súkromných rukách, už dlhší čas vyvíjame aktivity na prípravu a nadobudnutie dvoch zo štyroch existujúcich chátrajúcich budov.

Ďalším krokom bolo vymenovanie pracovnej skupiny, ktorej hlavnou úlohou je pracovať na záchrane objektov poslednej bystrickej pamiatky pripomínajúcej medenú slávu nášho mesta. Okrem zamestnancov a poslancov mesta sú to aj ľudia z iniciatívy ZA Medený hámor.

Aktuálne je v centre pozornosti online dotazník, ktorého výsledky by nám mali povedať, ako by mohol v budúcnosti tento vzácny areál vyzerať. Participatívny proces odborne zastrešia skúsené urbanistky a architektky zo združenia Spolka. Zapojte sa do 31. júla aj vy a vyjadrite svoj názor.
Stačí kliknúť na: www.zamedenyhamor.sk.

Viem, že pred nami je ešte dlhá cesta, no verím, že raz sa nám podarí aspoň časť tejto národnej kultúrnej pamiatky podarí obnoviť a využívať.

Foto: Martin Dubovský

Banícky orloj spustený

Od dnešného večera zdobí Barbakán na Námestí Štefana Moysesa ďalší symbol nášho mesta, ktorý bude nám i ďalším generáciám pripomínať banícku a remeselnú históriu Banskej Bystrice. Aj napriek tomu, že kultúrne podujatia boli počas pandémie zrušené, som rád, že tento nápad sa nám podarilo zrealizovať. Za jeho vznikom je 1500 hodín remeselnej práce a ďalší strávený čas nad prípravami. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na jeho tvorbe a verím, že sa pri ňom nepristavia len Banskobystričania, ale aj obyvatelia iných slovenských či zahraničných miest.

Socha panovníka Bela IV. odhalená

Počas prechádzky uličkami Banskej Bystrice sa nezabudnite zastaviť v hradnom areáli za Barbakanom, kde sme dnes popoludní spolu so štátnym tajomníkom Úradu predsedu Vlády Maďarska pre národnú politiku Potápi Árpád János odhalili sochu panovníka Bela IV. Práve Belo IV. udelil v roku 1255 hosťom z osady Bystrica mestské výsady a povýšil ju na slobodné kráľovské mesto.

S nápadom vytvorenia a osadenia sochy prišiel ešte v roku 2015 poslanec MsZ, riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev. Jeho myšlienku som si osvojil nielen ja, ale aj ďalší poslanci mestského zastupiteľstva, preto sme začali podnikať kroky na vytvorenie tohto diela. Vyhlásili sme verejnú zbierku, oslovili sme spoločnosti pôsobiace v meste, ako aj Veľvyslanectvo Maďarska, aby prispeli finančnými prostriedkami a pomohli dielo zrealizovať. Ďakujem všetkým podnikateľom, obyvateľom, ale aj nadácii Gábora Betlena z Maďarska, ktorá vo februári 2019 tak isto prispela významnou sumou finančných prostriedkov. Dokopy sa podarilo vyzbierať viac ako 50 000 eur.

Autor bronzovej sochy v celkovej výške 247 centimetrov je akademický sochár docent Peter Gáspar. Socha kráľa Bela IV. je umiestnená na kamennom podstavci. Súčasťou diela je bronzová platňa obsahujúca informáciu o udelení mestských výsad osade Bystrica. Vertikálna kompozícia postavy kráľa v nadživotnej veľkosti vyjadruje rozhodnú osobnosť panovníka. Postavu kráľa reprezentujú kráľovské atribúty: koruna na hlave, meč ako symbol slobodného mesta a ochrancu krajiny v pravej ruke a darovacia listina mestských práv v ľavej ruke. Autor architektonického návrhu vizualizácie sochy v priestore je architekt Martin Somora.

Som presvedčený, že tento uhorský kráľ má nezastupiteľné miesto v histórii nášho mesta. Aj keď sa objavili pochybnosti, kde by mala byť socha umiestnená, práve výber lokality za Barbakanom je konsenzom Krajského pamiatkového úradu a Rady primátora pre architektúru a urbanizmus. V konečnom dôsledku, až život ukáže, ako Belo IV. do tohto priestoru zapadne. Verím, že hradný areál sa aj vďaka tomuto dielu stane miestom, ktoré budú domáci i zahraniční návštevníci radi vyhľadávať.

Záchrana Medeného hámra je v našom záujme

V Medenom hámri sa v minulosti finalizovala výroba v rámci Banskobystrického mediarskeho podniku. Naše mesto poznali aj za hranicami Slovenska, nakoľko meď z Banskej Bystrice sa vyvážala do celého sveta. Dnes je Medený hámor historická a kultúrna pamiatka, ktorá niekoľko rokov chátra. Aj napriek tomu má veľký potenciál. Nie je síce v majetku mesta, no jej obnova je v našom záujme. Dlhodobo sa preto usilujem komunikovať s majiteľmi a hľadať riešenia. Viackrát sme rokovali o cene a na odkúpenie odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo finančné prostriedky vo výške 250 000 eur. Aktuálne vyvíjame aktivity na prípravu a nadobudnutie dvoch zo štyroch existujúcich objektov Medeného hámra a pozemkov pod nimi do majetku mesta. S projektom Medeného hámra počítame aj v dôležitých strategických dokumentoch

Teší ma, že naša snaha nie je zbytočná a posúvame sa ďalej. Vznikla už aj oficiálna pracovná skupina, ktorú tvoria členovia iniciatívy Za! Medený hámor – Iveta Niňajová, Lívia Gažová, Juraj Havlík a banskobystrickí poslanci Hana Kasová, Vladimír Sklenka, Marcel Pecník a Stanislav Mičev. Do procesu tvorby zámeru využitia objektov Medeného hámra chce skupina zapojiť aj verejnosť, subjekty občianskeho a súkromného sektora a ďalších partnerov. Pred nami je ešte dlhá cesta. Okrem podpory ľudí budeme hľadať partnerov, ktorí by si zámer obnovy Medeného hámra osvojili. Zaujímať sa budeme aj o mimorozpočtové zdroje, vďaka ktorým by sme mohli tieto výnimočné objekty zrevitalizovať. Verím, že pracovná skupina sa časom rozšíri aj o ďalších odborníkov. Predsedom skupiny je práve riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev, ktorého v prípade záujmu môžete kontaktovať. Držme si palce!

K mestským hradbám sme sa prihlásili už dávno

V poslednom období sa na sociálnych sieťach šírili rôzne blogy a výzvy na to, aby som sa prihlásil k mestským hradbám a zabezpečil ich obnovu. Myslím si, že mestské hradby nevznikli počas môjho prvého a ani aktuálneho volebného obdobia. „Narodili“ sa podstatne skôr. Priznal som sa k nim už pred niekoľkými rokmi, keď sme dali spracovať pasportizáciu mestských hradieb a požiadali o názory historikov. Nie všetky časti hradieb sa nachádzajú na pozemkoch mesta, a zároveň nie sú ani zapísané v našom majetku. Napriek tomu, že nemôžeme okamžite pristúpiť k ich obnove – konáme. Dnes som sa stretol s vedúcim katastrálneho odboru, aby nám pomohol identifikovať vlastníkov pozemkov pod mestskými hradbami, s ktorými následne vyvoláme rokovanie. Zároveň sme oslovili aj riaditeľku Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, aby sme s ich pomocou vedeli vytypovať najkritickejšie úseky, ktoré bude potrebné sanovať čo najskôr. Musíme vedieť, akým spôsobom máme postupovať. Keďže nepôjde o malé finančné prostriedky, budeme hľadať cestu, ako získať na obnovu aj potrebné mimorozpočtové zdroje. Mestské hradby sú rozsiahle a, žiaľ, sú v stave, v akom sú. Máme pred sebou ešte dlhú cestu, no verím, že krok po kroku a kúsok po kúsku sa nám ich podarí obnoviť.

Pietnym miestam aj výtvarným dielam venujeme pozornosť

Som rád, že sa nám podarilo zrevitalizovať Pamätník obetiam fašizmu v Kremničke spolu s okolitou zeleňou. Ide o autentickú pamiatku histórie s atribútom umelecko-architektonického stvárnenia, ktorá má národný význam a zaslúži si patričnú starostlivosť. Obnovili sme aj  prístupový chodník k pamätníku a v minulom roku sme osadili informačný systém poukazujúci na udalosti, ktoré sa na týchto miestach odohrávali po potlačení SNP. Zároveň sa nám podarilo ohradiť pietne miesto na Evanjelickom cintoríne v Lazovnej ulici, odstránili sme poškodené obruby hrobov na Rímskokatolíckom cintoríne na Námestí Š. Moysesa a súčasne sme obnovili dva masové hroby na Židovskom cintoríne na Rudlovskej ceste, pri ktorých bola narušená statika. Rovnako ma teší obnova pamätníka Odkrývanie umiestneného v Záhrade – Centrum nezávislej kultúry venovaného Jánovi Langošovi. V týchto dňoch sa dokončujú aj práce na replike diela Vladimíra Kompánka, Poľné znaky, v Parku pod Pamätníkom SNP. Starostlivosť o vojnové hroby a ochranu pietnych miest, pamätihodností mesta či výtvarných diel považujeme za jednu z našich priorít. Aj naďalej ich preto budeme pravidelne udržiavať, revitalizovať a zabezpečovať ich stálu ochranu.

Návštevníci radi vyhľadávajú Banskú Bystricu

Banská Bystrica má čo ponúknuť aj v oblasti cestovného ruchu. Navštevujú ju turisti z rôznych kútov Slovenska i sveta a som veľmi rád, že sa nám konečne podarilo splniť jednu z ich najčastejších požiadaviek. Novinkou tohtoročnej sezóny je sprístupnenie kostola Nanebovzatia Panny Márie a kostola Svätého kríža prostredníctvom komentovanej prehliadky so sprievodcom. Tieto kostoly patria k ozdobám nášho mesta a som si istý, že sa ich oplatí vidieť aj zvnútra a dozvedieť sa o ich histórii. Obyvatelia i návštevníci si tiež môžu zahrať mestskú hru v centre mesta, absolvovať virtuálnu prehliadku regiónu, vyjsť na Hodinovú vežu či prvé poschodie Barbakanu. O každoročnej atraktivite ponúkaných aktivít svedčí aj stúpajúci počet turistov, ktorí vyhľadávajú mesto pod Urpínom ako svoju dovolenkovú destináciu.

Ďalšie obnovené pamätihodnosti mesta a výtvarné diela

Ani tento rok sme nezabudli na údržbu a obnovu umeleckých diel, ktoré sa nachádzajú vo viacerých lokalitách mesta. V posledných dňoch ste mohli spozorovať, že sochy z kameňa, pieskovca aj bronzu sú na pohľad krajšie. Zabezpečili sme ich mechanické a chemické čistenie, sochy boli farebne zjednotené a ošetrené spevňujúcim náterom. Po minuloročnej rozsiahlej obnove Pamätníka obetiam fašizmu v Kremničke sme tento rok v areáli zabezpečili aj zarovnanie chodníkov a údržbu zelene. Zároveň sme vytvorili pracovnú skupinu, ktorá v súčasnosti komunikuje s archívmi a robí prípravné práce k označeniu pietnych miest masových popráv a spresňuje zoznamy obetí.

Obnova národnej kultúrnej pamiatky

Pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania sme sa zamerali aj na Pamätník obetiam fašizmu v Kremničke. Počas prvej etapy sme sa okrem menších opráv zamerali aj na úpravu zelene, odstránili sme machy, lišajníky a brečtan z obvodového múru, zrekonštruovali sme povrchy, vyčistili korózne časti vstupnej brány, upravili sme hroby i mlatové chodníky, vyrovnali terén, vysiali trávu a osadili biele riečne kamene na miesto masových hrobov. Som rád, že sa nám postupne darí zvyšovať dôstojnosť pietnych miest v našom mete.

Lepšie počasie prináša turistické možnosti

Slnečné počasie nabáda na výlet cyklistov i nadšencov turistiky. V priestoroch nášho Turistického informačného centra nájdete nielen radu, ale aj veľkú dotykovú obrazovku, vďaka ktorej si môžete pozrieť zaujímavé miesta či múzeá v meste a okolí v 360° zobrazení . Zároveň ukazuje viac ako 300 km cyklotrás a pri nasnímaní QR kódu môžete získať trasu priamo do mobilu, a orientovať sa tak pomocou bezplatnej navigácie. Ak e-bike nemáte, dá sa požičať v našom TIC, kde máme aj dve nabíjacie stanice, pri ktorých si môžete urobiť aj drobné opravy či dofúkať kolesá‍. Jedna nabíjacia stanice je aj pri vstupe do OC Terminal a k dispozícii je 24 hodín denne. Verím, že poslúžia!

Máj 2019 V parku pre úradom je opäť fontána

Spustili sme novú fontánu pred mestským úradom, z ktorej budú mať v teplých dňoch radosť obyvatelia všetkých vekových kategórií.

November 2018 Vzniklo nové centrum pre turistov

Cestovný ruch v Banskej Bystrici a jej okolí má veľký potenciál. Počas všetkých ročných období k nám prichádzajú turisti nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Mesto sa preto rozhodlo zriadiť Turistické informačné centrum Banská Bystrica priamo na autobusovej stanici v podzemnom podlaží, kde majú zastávky medzimestské a medzinárodné linky. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 6. novembra 2018.

Dôstojné pietne miesta

Som rád, že sme si mohli pripomenúť históriu práve na Vojnovom cintoríne v Majeri, na ktorom sme odhalili aj nový Monument s vyhliadkou. Pribudli aj označníky, vďaka čomu tu vzniklo dôstojné pietne miesto.

Top