Načítavam...

Spokojní seniori i mladé rodiny

Sociálne služby v Banskej Bystrici sú dlhodobo vlajkovou loďou v rámci Slovenska. Máme dobre vybudovanú sieť rôznych foriem bývania v čase krízy alebo v odkázanosti na pomoc.

Naše projekty
Zdieľať:

Október 2020 Rozširujeme kapacity zariadení služieb dlhodobej starostlivosti

Objekt vo vlastníctve mesta na Uhlisku postupne rekonštruujeme. Okrem zariadenia opatrovateľskej služby s týždňovou formou pobytu, ktoré sa nachádza v jednom z pavilónov, tak bude slúžiť aj ako zariadenie pre seniorov. Objekty ostali nevyužité a prázdne, preto sme to využili na ich celkovú obnovu a rozšírenie kapacít. Obyvateľstvo starne a po takýchto miestach je enormný dopyt.  V budúcom roku chceme realizovať obnovu ďalšieho  pavilónu aj s nákupom potrebného vybavenia a celkovou debarierizáciou objektu, aby plnohodnotne slúžil pre plánované účely. Všetkými doposiaľ zrealizovanými a budúcimi stavebnými prácami rozšírime kapacitu sociálnych služieb v našom meste o 31 miest.

Top