Načítavam...

Rozumné hospodárenie

Rozumné hospodárenie umožňuje mestu rozvíjať sa. Okrem bežných príjmov sme sa sústredili v uplynulom období aj na získavanie ďalších zdrojov.

Naše projekty
Zdieľať:

Úspešní sme boli v získavaní eurofondov a štátnych dotácií. Vďaka nim sme mohli investovať do dlhodobo zanedbaných oblastí. Obnovili sme tridsaťročné škôlky, detské jasle, začali sme s výstavbou cyklotrasy, odstránili sme niekoľko nelegálnych skládok, vybudovali športoviská… V nasledujúcom volebnom období opäť využijeme možnosti uchádzať sa o mimorozpočtové zdroje. Nepremárnime ich ani teraz a zameriame sa na ďalšie, roky neriešené témy. Pôjde o projekty obnovy sídliskových vnútroblokov, autobusových zastávok, alternatívnych riešení udržateľnej mobility či o zelené projekty.

Top