Načítavam...

Otvorené inovatívne a spolupracujúce mesto

Volebný program
Zdieľať:
Otvorené inovatívne a spolupracujúce mesto

V dnešnej náročnej dobe zmien je veľkou výzvou nachádzať riešenia pre zložité problémy a nepredvídateľné situácie, s ktorými sa stretávame čoraz častejšie. Ide napr. o vyrovnávanie sa s pandemickou situáciou, environmentálnou krízou, vojnovým konfliktom a z toho vyplývajúcimi dopadmi  – utečeneckou krízou,  zdražovaním, a pod. Aby sme mohli prinášať najlepšie možné riešenia a verejné služby, potrebujeme kvalitne komunikovať, spolupracovať a do tvorby politík a hľadania riešení zapájať nielen interných a externých odborníkov z rôznych sektorov, ale aj obyvateľov mesta. Aj preto sa naša samospráva prihlásila k medzinárodnej Iniciatíve pre otvorené vládnutie. Pripojili sme sa k 56 samosprávam sveta, ktoré sa rozhodli inovovať svoje postupy a procesy v oblasti participácie, komunikácie, spolupráce a transparentnosti, s dôrazom na skvalitňovanie spolupráce a komunikácie obyvateľov a mesta. V tejto oblasti sme spracovali akčný plán, na pôde MsÚ sme vytvorili stálu pozíciu koordinátorky pre participáciu a otvorené vládnutie a pripravujeme projekt Inštitútu pre otvorenú a inovatívnu samosprávu, ktorý umožní systematickú podporu participácie a spolupráce v nasledujúcom období. Zrealizovali sme niekoľko konkrétnych participatívnych procesov,  v rámci ktorých sa mohli obyvatelia priamo zapojiť do tvorby projektov či stratégií samosprávy. 

Získali sme mnoho kvalitných podnetov a nápadov od Banskobystričaniek a Banskobystričanov na stretnutiach k projektom revitalizácie Mestského parku na Tajovského ulici, Zelených sídlisk,  pri tvorbe Integrovanej územnej stratégie, ale aj pri rozvoji kultúry. Vďaka plnohodnotným nápadom obyvateľov sme spracovali stratégiu energetiky, športu či rozvoja sociálnej oblasti na ďalšie roky. Vytvorili sme nový nástroj komunikácie – mestskú platformu/spolupracovňu, ktorú chceme neustále skvalitňovať. Chceme, aby bola mestská platforma priestorom pre aktívnu spoluprácu mesta a obyvateľov a miestom na rozhovor o dôležitých témach, projektových zámeroch, o rozvoji nášho mesta a o všetkom, čo obyvateľov trápi i teší. Zároveň patríme k samosprávam, ktoré sprístupňujú čo najviac informácií o svojej činnosti, rozhodnutiach, pravidlách a tokoch verejných financií. Na tento účel používame aj otvorené dáta (open data), ktoré budeme naďalej rozširovať. Vytvorili sme nový web i mobilnú aplikáciu mesta, aktívne komunikujeme na sociálnych sieťach, tvoríme Radničné noviny, ktoré sa v rámci Slovenska umiestnili na druhom mieste v hodnotení Transparency International a skvalitňujeme komunikáciu v rámci výborov mestských častí.

rozvíjanie mestskej platformy/spolupracovne mesta a obyvateľov

organizovanie participácie k dôležitým projektom

rozširovanie otvorených dát

rozvíjanie elektronizácie MsÚ a budovanie „zeleného úradu“

založenie Inštitútu pre otvorenú a inovatívnu samosprávu

Top